Bild: Mostphotos

Polisen måste genomföra fler riskbedömningar av civilanställdas arbete

POLISEN2021-05-21

Polisen måste bli bättre på att minimera risken för att civilanställda utsätts för hot och våld, kräver Arbetsmiljöverket. Om inte åtgärder vidtas kan myndigheten bli tvungen att betala ett vite på 75 000 kronor.

Som Publikt tidigare har rapporterat lämnade Polisförbundets skyddsorganisation i Region Stockholm i höstas in en begäran till Arbetsmiljöverket, med kravet att myndigheten upphör med att använda civilanställd personal i miljöer där det föreligger risk för hot och våld.

”Jag ser inte att man kan skicka ut civilanställda på samma uppdrag som poliser som har både utbildning och utrustning för att möta hot och våld”, sade huvudskyddsombudet Roger Östergren då till Publikt.

Arbetsmiljöverket avvisade begäran i februari i år, med motiveringen att det inte fanns tillräckligt många rapporter om tillbud i den typen av ärenden.

Under Arbetsmiljöverkets inspektioner framkom dock att det finns behov av åtgärder, framför allt på lokal nivå, skriver myndigheten i sitt inspektionsbeslut.

Enligt beslutet behöver Polisen på lokal nivå göra kontinuerliga bedömningar av riskerna för hot och våld. Som minimum ska dessa bedömningar inkludera personalens arbetsuppgifter när det gäller husrannsakan, arbete i arresten, delgivningar samt förhör ute i fält.

De chefer som ska se till att dessa bedömningar genomförs behöver dessutom få kunskap, resurser och befogenheter för att kunna göra sitt jobb, skriver Arbetsmiljöverket.

Senast 30 september i år ska Polisen återkomma till Arbetsmiljöverket med en återrapportering av de åtgärder myndigheten har satt in för att tillgodose dessa krav, annars väntar ett vite om 75 000 kronor, enligt beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA