Polisförbundets huvudskyddsombud i Region Stockholm har anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket eftersom man vill att civilanställda ska sluta användas i riskmiljöer för hot och våld.
Bild: Mostphotos
Polisförbundets huvudskyddsombud i Region Stockholm har anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket eftersom man vill att civilanställda ska sluta användas i riskmiljöer för hot och våld.

Skyddsombud vill ha bort civilanställda från riskmiljöer

POLISEN2020-11-30

Polisförbundets huvudskyddsombud i Region Stockholm har anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att man vill att Polisen slutar att använda civilanställda i situationer där det finns risk för att de utsätts för hot och våld. Huvudskyddsombudet vill också se tydligare ”begränsningar” för civilanställda. Arbetsmiljöverket ska nu göra en inspektion i regionen.

I en anmälan till Arbetsmiljöverket hänvisar Polisförbundets huvudskyddsombud i Region Stockholm, Roger Östergren, till att civilanställda utredare fick utökade befogenheter i och med en lagändring 2015, som till exempel innebär att man får hålla förhör med misstänkta personer.

Enligt Roger Östergren borde lagändringen ha riskbedömts ur ett hot- och våldsperspektiv. I nuläget använder arbetsgivaren civilanställda till att bilda patrull med poliser, trots att de saknar förutsättningar för att hantera hotsituationer som kan uppstå, säger han till Publikt:

– Mitt uppdrag är att värna om alla polisanställda och jag ser inte att man kan skicka ut civilanställda på samma uppdrag som poliser som har både utbildning och utrustning för att möta hot och våld.

I anmälan ställs krav på att arbetsgivaren ska sluta använda civilanställda i miljöer där det finns risk för hot eller våld och att Polisen tar fram en arbetsbeskrivning med ”begränsningar för civilanställda”. Det regionala huvudskyddsombudet vill också se en utredning av vilka kompetenser som krävs för att utföra olika uppdrag inom Polisen.

Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion av arbetsmiljön i Region Stockholm inom de närmaste veckorna. Enligt Roger Östergren är problemet dock inte unikt för Stockholm och liknande anmälningar är på gång i andra regioner.

– Vi har hållit på med den här problematiken i flera år men vi kommer inte någonstans med arbetsgivaren, säger han.

Skyddsorganisationen inom Polisen är uppdelad mellan representanter för Polisförbundet respektive de fackförbund som organiserar övriga polisanställda, däribland ST. Enligt Roger Östergren finns det vissa motsättningar mellan de olika förbunden som skapar ytterligare hinder för att lösa de problem som tas upp i anmälan.

Han tycker inte att övriga fackförbund agerar tillräckligt för sina medlemmar i frågor om hot och våld.

– Det är nog inte så stor skillnad på vad vi tycker, men några krav som liknar de i vår anmälan har inte kommit från det civila facket. Det vore bra om man kunde dra åt samma håll och ställa gemensamma krav, säger Roger Östergren.

ST har inget regionalt huvudskyddsombud i Stockholm. Michaela Rönneborg är STs huvudskyddsombud för den operativa enheten, regionala utredningsenheten, underrättelseenheten och regionkansliet.

– Så klart finns det mycket risker med att sätta outbildad civil personal i den här typen av risksituationer. Polisförbundet vill värna sina medlemmars goda arbetsmiljö och det vill ju vi också, och även om vi till viss del kanske har olika syn har jag svårt att se att vi har en vitt skild uppfattning kring riskerna i sig, säger Michaela Rönneborg.

Hon framhåller exempelvis att även ST står bakom kravet på en utbildning kring hot- och våldshantering för civilanställda, eftersom den som finns är otillräcklig.

Skulle det inte finnas en poäng i att de olika fackliga representanterna inom skyddsorganisationen agerade mer gemensamt?

– Absolut. Det är ofta en civil och en polis som åker ut i de här riskmiljöerna, och det är klart att vore bra för allas arbetsmiljö om vi kan hitta en gemensam lösning. Det är ju det som är poängen, säger Michaela Rönneborg.

Arbetsgivaren har i ett skriftligt svar till skyddsorganisationen angett att man inte kommer att sluta använda civilanställda i miljöer där det finns risk för hot och våld, samt att den arbetsbeskrivning som skyddsorganisationen vill se redan finns. Man hänvisar också till att en introduktionsutbildning för civilanställda togs fram 2017.

”Polismyndigheten har en skyldighet som arbetsgivare att för samtliga anställda förebygga risk för hot och våld. Detta sker genom kontinuerliga bedömningar/riskbedömningar av medarbetares arbetsmiljö, arbetsuppgifter och förutsättningar”, skriver man i svaret.

Myndigheten framhåller också att man anser att Arbetsmiljöverket redan har prövat frågan om civilanställda i riskmiljöer, och att de synpunkter som Arbetsmiljöverket då hade på arbetsmiljön ”har omhändertagits på ett strukturerat och omsorgsfullt sätt”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA