Annons:

Publikt har tidigare skrivit om att Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion i Region Stockholm.
Bild: Mostphotos
Publikt har tidigare skrivit om att Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion i Region Stockholm.

Fler regioner vill stoppa civilanställda i riskmiljöer

POLISEN2020-12-02

Polisförbundets huvudskyddsombud i Region Syd anmäler Polismyndigheten till Arbetsmiljöverket, då man vill att arbetsgivaren slutar att använda civilanställda i miljöer där de riskerar att utsättas för hot och våld. Tidigare har motsvarande anmälan lämnats in gällande Region Stockholm.

Som Publikt tidigare har skrivit om ska Arbetsmiljöverket göra en inspektion av Polisens Region Stockholm. Inspektionen görs med anledning av en anmälan från Polisförbundets regionala huvudskyddsombud, som vill att arbetsgivaren slutar att använda civilanställda i situationer där det finns risk för att de utsätts för hot och våld.

Nu har Polisförbundets huvudskyddsombud i Region Syd lämnat in en liknande anmälan. I en tidigare begäran om åtgärder som samma huvudskyddsombud har lämnat in till arbetsgivaren anges att civilanställda ”rutinmässigt” får utföra arbetsuppgifter där de kan hamna i hotfulla situationer, trots att de saknar utbildning för det.

Som exempel nämns arbete i arrester, förhör i förhörsrum, husrannsakningar och dörrknackningar.

”Man använder civilanställd personal till att bilda patrull med polis för att utföra tjänsteåtgärder, allt detta trots att den civilanställda medarbetaren i grunden saknar rätt förutsättningar utifrån krav på relevant kompetens, utrustning, utbildning och befogenheter för att hantera de risker som kan uppstå”, skriver det regionala huvudskyddsombudet.

Arbetsgivaren uppger i ett skriftligt svar på samma begäran att man inte kommer att sluta med att använda civilanställda för den typen av arbetsuppgifter.

Polisen i Region Syd hänvisar också till att det finns en utbildning som har tagits fram för civilanställda som ska arbeta i riskfyllda miljöer, och att man som arbetsgivare kontinuerligt gör riskbedömningar av ”medarbetares arbetsmiljö, arbetsuppgifter och förutsättningar”.

I Region Syd inväntar man just nu svar på hur Arbetsmiljöverket ställer sig till anmälan. I Stockholm sker en inspektion under nästa vecka.

Som Publikt tidigare har skrivit om flaggar skyddsorganisationen i Region Stockholm för att det kan komma anmälningar av liknande karaktär från fler regioner.

”Vi har hållit på med den här problematiken i flera år men vi kommer inte någonstans med arbetsgivaren”, sade Roger Östergren, Polisförbundets huvudskyddsombud i Region Stockholm, då till Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA