Arbetsmiljöverket avslår begäran med motiveringen att det inte finns tillräckligt många tillbud rapporterade i den typen av ärenden, skriver Polistidningen.
Bild: Mostphotos
Arbetsmiljöverket avslår begäran med motiveringen att det inte finns tillräckligt många tillbud rapporterade i den typen av ärenden, skriver Polistidningen.

Inget stopp för civilanställda i riskmiljöer

POLISEN2021-02-05

Polisförbundets skyddsorganisation i Region Stockholm ställer i en begäran till Arbetsmiljöverket krav på att myndigheten ska sluta använda civilanställda i riskfyllda miljöer. Nu har begäran avvisats, med motiveringen att det inte finns tillräckligt många rapporter om tillbud i den typen av ärenden, skriver Polistidningen.

Huvudskyddsombudet för Polisförbundet i Region Stockholm, Roger Östergren, lämnade i november in en begäran till Arbetsmiljöverket om att myndigheten bör sluta använda civilanställd personal i situationer där de kan utsättas för hot och våld.

”Jag ser inte att man kan skicka ut civilanställda på samma uppdrag som poliser som har både utbildning och utrustning för att möta hot och våld”, sade Roger Östergren till Publikt då.

Efter att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion av verksamheten i Region Stockholm, avslår man nu den begäran, uppger Polistidningen.

Anledningen till att Arbetsmiljöverket säger nej till huvudskyddsombudet krav är att det inte har rapporterats tillräckligt många tillbud där civilanställda har varit inblandade i hotfulla eller våldsamma situationer.

”Jag är jäkligt besviken över att man inte riktigt tar oss på allvar”, säger Roger Östergren till Polistidningen.

Huvudskyddsombudet hade också begärt att Polisen skulle ta fram en arbetsbeskrivning med ”begränsningar för civilanställda” samt göra en utredning av vilka kompetenser som krävs för att utföra olika uppdrag inom myndigheten.

Båda dessa krav avslogs också av Arbetsmiljöverket.

En liknande anmälan har även lämnats in av Polisförbundets huvudskyddsombud i Region Syd. Men i det fallet har Arbetsmiljöverket inte tagit något beslut ännu.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA