Post- och telestyrelse kan inte tvinga till datalagring

INTEGRITET2017-03-09
Post- och telestyrelsen, PTS, har inte rätt att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Det kommer Kammarrätten fram till efter en prövning.

Enligt kammarrätten i Stockholm är det klarlagt att de svenska bestämmelserna om datalagring strider mot EU-rätten. Därmed kan de svenska bestämmelserna inte tillämpas. Kammarrätten upphäver därför PTS beslut att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter med mera för brottsbekämpande ändamål. Domen kommer sedan Tele2 överklagat en tidigare dom till PTS förmån i förvaltningsrätten.

EU-domstolen ogiltigförklarade i april 2014 datalagringsdirektivet och i samband med det upphörde Tele2 att spara uppgifter. PTS beslutade då att förelägga Tele2 att återuppta datalagringen. Förvaltningsrätten gick på PTS linje, men operatören överklagade till kammarrätten. Kammarrätten har nu inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Mot bakgrund av svaret från EU-domstolen upphäver kammarrätten förvaltningsdomstolens beslut, och därmed också föreläggandet mot Tele2 från PTS.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.