EU-domstolen dömer ut svensk datalagring

INTEGRITET2016-12-22
Sverige kan inte tvinga internetoperatörer till obegränsad datalagring, slår EU-domstolen fast i ett förhandsbesked till Kammarrätten i Stockholm. Därmed måste den svenska tillämpningen av datalagringsdirektivet omprövas.

EU-domstolen har parallellt och i ett sammanhang prövat datalagringsdirektivet både mot svensk och brittisk lagstiftning. För båda länderna avgör domstolen att berörda myndigheters tillgång till lagrade uppgifter måste förhandsprövas av domstol eller av en oberoende myndighet. Det måste också finnas objektiva kriterier som avgör under vilka omständigheter och villkor myndigheterna ska få tillgång till uppgifter om abonnenter eller registrerade användare. Bara uppgifter om personer som misstänks i samband med ett allvarligt brott ska lämnas ut.

EU-domstolens förhandsbesked till kammarrätten slår fast att en ”en nationell lagstiftning som i brottsbekämpande syfte föreskriver en generell och odifferentierad lagring av samtliga trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter avseende samtliga abonnenter och registrerade användare och samtliga elektroniska kommunikationsmedel” strider mot EU-rätten.

Den svenska datalagringen är enligt domstolens bedömning generell och odifferentierad och lagrar information på individnivå om  samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter. Det görs inte några åtskillnader och finns inga begränsningar eller undantag, utan lagringen berör alla som använder elektroniska kommunikationstjänster. Eftersom den inte heller medger några undantag gäller den också för personer, vilkas kommunikation enligt nationell rätt omfattas av tystnadsplikt.

”En nationell lagstiftning som den som är i fråga i det nationella målet överskrider således gränserna för vad som är strängt nödvändigt och kan inte anses motiverad i ett demokratiskt samhälle”, skriver EU-domstolen.

Inrikesminister Anders Ygeman, S, säger att det finns en hel del oklarheter i domen, men anser att den riskerar att få allvarliga konsekvenser för svensk brottsbekämpning.

”Det vore en sällsynt dålig timing om vi i direkt anslutning till det fasansfulla dådet i Berlin skulle kraftigt minska våra möjligheter att förebygga terrorism eller lösa mord och våldtäkter. Där har operatörerna ett ansvar”, säger Anders Ygeman till TT.

Utslaget i EU-domstolen kommer i samband med en rättslig prövning av svenska nätoperatörernas skyldighet att lagra trafikinformation i enlighet med den svenska lagstiftningen. Efter domen har Telenor Sverige meddelat att man omedelbart upphör med all datalagring.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.