Man kan behöva vänta upp till tjugo veckor för att få en vapenlicens, beroende på var man bor. Arbetssituationen för handläggarna inom Polisen har varit stressig under en längre tid, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.
Bild: Mostphotos
Man kan behöva vänta upp till tjugo veckor för att få en vapenlicens, beroende på var man bor. Arbetssituationen för handläggarna inom Polisen har varit stressig under en längre tid, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.

Pressad arbetsmiljö för vapenhandläggare

POLISEN2019-10-23
Väntetiden för att få ett vapentillstånd kan vara upp till fyra månader beroende på var i landet man bor. Polisens handläggare beskriver en stressig arbetsmiljö, som kan påverka rättssäkerheten i besluten, enligt myndighetens internrevision. ”Man kan väl säga att man får göra rätt för lönen”, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.

Handläggningstiderna för att få ett vapentillstånd, som krävs för att få äga vapen, varierar över landet. I region nord får medborgarna vänta i ungefär fyra veckor på sina beslut, enligt Yvonne Nordström, ST-medlem och handläggare på Polisen i Luleå.

Enligt en internrevisionsrapport från Polisen, som Publikt har tagit del av, kan man på andra håll i landet få vänta upp till tjugo veckor. I rapporten beskrivs också en pressad och stressig arbetssituation för personalen i landet som helhet.

”Det har genomgående framkommit i intervjuer att resursläget har varit kritiskt under lång tid. Därtill kommer en hög personalomsättning med personal som slutat på grund av arbetsklimatet”, skriver internrevisorerna.

Även om fyra veckor får anses som en godtagbar väntetid för ett vapentillstånd, är det en kämpig arbetssituation för handläggarna i hela region nord, enligt Yvonne Nordström.

– Jag kan bara svara för oss och i dagsläget är vi sex handläggare i Norrbotten. Två är ganska nya och två ska snart sluta, så det känns som att man bara springer snabbare och snabbare, säger Yvonne Nordström.

När två av Yvonne Nordströms kolleger nu slutar tar det tid att rekrytera ersättare och lära dem jobbet, konstaterar hon. Det betyder att det förmodligen blir ännu mer att göra under en period.

– Här hos oss upplever jag egentligen inte att det är så stor personalrörlighet. Det är mest de yngre som slutar, när de kan få högre lön någon annanstans, säger Yvonne Nordström.

Arbetsgivaren har gjort en förstudie för att komma fram till hur handläggningen av vapentillstånd kan bli mer effektiv. Ulrika Lundström, chef för rättsavdelningen inom Polisens nationella ledningsgrupp, säger till Publikt att nya arbetssätt och metoder håller på att införas.

Enligt henne är det stora problemet att det är svårt att rekrytera personal.

– Vi har haft mycket vakanser och har svårt att tillsätta tjänsterna. Det har gjort att det har blivit press på de som jobbar, och jag förstår jag att de upplever stress, säger Ulrika Lundström.

Det är enligt henne inte få sökande som är problemet, utan att myndighetens interna kö till att få nyanställda säkerhetsprövade och godkända av HR-avdelningen som drar ut på tiden.

– Det kan ta sex månader från att det att vi skickar in en förfrågan tills dess att vi har den nyanställde på plats.

En ny rutin för handläggningen av vapentillstånd, som innebär att handläggarna får jobba med ärenden från hela landet och inte bara i sin region, är på väg. Syftet är att jämna ut köerna och därmed minska stressen för personalen, enligt Ulrika Lundström.

– Inför 2019 fick vi extra medel för att anställa folk som ska hjälpa till att avarbeta lite balanser, så vi hoppas att det ska börja underlätta för medarbetarna nu allteftersom, säger hon.

I internrevisionens rapport varnas det också för att handläggningen av vapentillstånd riskerar att bli ”osaklig”. Ett exempel är att handläggarna måste besvara ett ökat antal telefonsamtal till följd av de långa handläggningstiderna, vilket kan leda till att de pressas att under stress ta beslut som äventyrar rättssäkerheten.

Ulrika Lundström menar att ett utvecklingsarbete kring it samt samverkan och nätverk inom myndigheten kommer att säkerställa att personalen kan göra enhetliga bedömningar av vapentillstånden.

– Det finns mer att göra, absolut, men jag tycker ändå att vi håller ihop det, säger hon

Vid det första intervjutillfället som Publikt kommit överens om med handläggaren Yvonne Nordström bokar hon av, helt enkelt eftersom det är för mycket att göra på jobbet.

Ibland är hon helt slut när hon kommer hem på kvällen, beskriver hon. Det har dessutom blivit värre på sistone.

– Det senaste året drömmer jag väldigt mycket om jobbet, jag kan vakna och komma på någonting som jag måste komma ihåg tills i morgon, säger Yvonne Nordström.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.