Provanställningar för doktorander granskas

KAROLINSKA INSTITUTET2017-11-20
Universitetskanslersämbetet ska undersöka om Karolinska institutet, KI, bryter mot regelverket genom att ha prövoperioder för blivande doktorander. Detta efter en granskning i tidningen Universitetsläraren.

Regelverket för forskarstuderande har med åren skärpts för att skapa större trygghet för studenterna, och det är numera ett krav att alla som antas som doktorander har finansieringen klar för hela studieperioden. Men enligt undersökningar från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är det fortfarande vanligt att doktorander deltar i forskarutbildningen innan de blivit formellt antagna, så kallade skuggdoktorander.

Vanligast är detta inom området medicin, och tidningen Universitetsläraren har granskat det största medicinska lärosätet, Karolinska Institutet. Där hade 78 procent deltagit i forskning innan de antogs som doktorander, enligt KIs egen doktorandenkät 2016. En förklaring är att KIs antagningsordning tillåter att personer som valts ut för forskarutbildning får tillfälliga anställningar som ”FOU-praktikanter” upp till sex månader innan det formella beslutet om antagning fattas.

Företrädare för KI vill inte kalla modellen provanställning, men i en annons för en doktorandtjänst 2015 sägs uttryckligen att ”en prövotid på sex månader tillämpas innan registreringen för doktorandstudier”, rapporterar Universitetsläraren.

När tidningen ställde frågor om systemet till UKÄ beslutade myndigheten att starta ett tillsynsärende. KI har nu svarat att man inte anser att de rekryterade personerna är skuggdoktorander, och att antagningsmodellen tvärtom syftar till att komma till rätta med det problemet. FOU-praktikanterna har avtalsenlig lön och syftet med praktiken är att förbereda för antagningsbeslutet genom att fastställa en studieplan.

Enligt KI är det mycket ovanligt att en ansökan sedan avslås.

STs sektionsordförande på KI, Magnus Anå, har förståelse för de tidsbegränsade anställningarna.

– Det är inte alla som söker som är lämpliga, de klarar det inte trots goda betyg. Det är ett hantverk också.

Men det kan bli problem om FOU-praktikanten uppfattar sig ha fått ett muntligt löfte om en doktorandtjänst, anser han.

– Det är svårt att veta vad som sagts om det inte finns något skrivet. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.