Provanställningar på CSN avslutas innan de påbörjats

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2024-02-16

30 provanställda på CSN förlorar sitt jobb – innan de hunnit börja. Besparingskrav gör att myndigheten väljer att dra tillbaka anställningarna.

Samtidigt som CSN, i likhet med andra statliga myndigheter, har ett sparbeting på 1 procent, har kostnaderna för verksamheten ökat. Det står nu klart att 2025 kommer att bli ännu sämre ekonomiskt än 2024, berättar CSNs pressekreterare Stefan Tärnhuvud.

Det har tvingat myndigheten till proaktiva åtgärder, som bland annat innefattar att 30 provanställningar dras tillbaka.

– Det handlar om personer som inte börjat än. Att dra tillbaka provanställningarna är en tråkig åtgärd, men vi är tyvärr tvungna, säger Stefan Tärnhuvud.

De tjänster det handlar om är främst utredare på in- och utbetalningsavdelningarna. Inga tjänster kopplade till omställningsstudiestödet berörs. Den avdelningen är fortsatt prioriterad inom myndigheten, berättar STs avdelningsordförande Anneli Gårdbäck.

– Men inom övriga verksamheten börjar besparingarna bli kännbara nu. När studiestödsutredarna blir färre så behöver de lättnader i serviceuppdraget, vilket vi uppskattar att ledningen tittar på, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA