Rapport pekar på brister i arbetet mot korruption

STATSFÖRVALTNING2021-08-11

Statskontoret bedömer att fler myndigheter genomför fler åtgärder mot korruption än vid tidigare undersökningar. Men det finns brister och behov av att utveckla myndigheternas arbete ytterligare, enligt Statskontoret.

Statskontoret har i en enkätundersökning frågat 209 myndigheter om hur de arbetar med korruption. Slutsatserna, som redovisas i vad man kallar en första lägesbild, visar att arbetet går i positiv riktning. Myndigheterna gör mer i dag än vad de gjort tidigare både när det gäller förebyggande åtgärder och konkreta insatser.

Många av myndigheterna har tagit fram interna styrdokument och rutiner eller gjort en intern ansvarsfördelning för det operativa arbetet mot korruption. Flera har också med arbetat mot korruption i sin internutbildning.

Men det finns även en hel del kritik i lägesrapporten. Statskontoret skriver att det utöver det grundläggande arbetet är mer utmanande för myndigheterna att genomföra ett fördjupat och kontinuerligt arbete mot korruption. Många lyckas inte integrera arbetet i de redan befintliga arbetsprocesserna och ibland är riskanalyserna inte tillräckligt bra för att ligga till grund för nödvändiga och effektiva insatser.

Myndigheten har också fått indikationer på att ledningens intresse för arbetet mot korruption kan vara svagt i vissa fall och påpekar att ledningen och cheferna har en nyckelroll i det arbetet.

Statskontoret ska slutredovisa sitt uppdrag i december 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Korruption
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA