Reallönerna står fortsatt still

LÖNER2021-12-23
Reallöneutvecklingen på svensk arbetsmarknad står still, konstaterar Medlingsinstitutet i en ny rapport. Prognosen är att de slutgiltiga siffrorna för oktober 2021 kommer att visa en löneökningstakt på 2,9 procent, vilket innebär att det blir den andra månaden i rad med avstannad reallönetillväxt.

Löneökningstakten för oktober månad 2021 var 2,6 procent i hela ekonomin, enligt Medlingsinstitutets preliminära statistik. När statistiken blir definitiv väntas den enligt myndighetens pressmeddelande visa en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det den andra månaden i rad med avstannad reallönetillväxt.

För anställda i staten kommer löneökningstakten under årets första tio månader preliminärt att sluta på 1,6 procent, att jämföra med 2,0 procent för hela 2020.

”Lönetillväxten har hittills varit högre under 2021 jämfört med förra året, då många anställda fick vänta flera månader extra på att förhandla om sina löner. Till följd av hur de kollektivavtal som slöts förra året är konstruerade väntas dock löneökningarna i november och december att bli lägre än under årets övriga månader”, understryker Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet, i pressmeddelandet.

Konsumentprisernas årliga ökningstakt var i oktober 3,1 procent och blev därmed 0,2 procentenheter högre än den förväntade löneökningstakten. Det innebär att de anställdas genomsnittliga reallöner minskade något i oktober jämfört med oktober förra året.

”Kommande månader kommer den allmänna reallöneutvecklingen att dämpas ytterligare. Vinterns höga energipriser pressar upp inflationen samtidigt som den nominella löneutvecklingen bromsar in från och med november, eftersom många kollektivavtal nu medför att det blir ovanligt lång tid mellan de lokala lönerevisionerna. Senast majoriteten av de anställda omförhandlade sina löner var i anslutning till förra årsskiftet, men nu kommer det att dröja ända till våren 2022 innan det sker nya lokala omförhandlingar”, konstaterar Petter Hällberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.