Reallönerna sjunker snabbt

LÖNER2022-03-01
Reallönerna faller snabbt, konstaterar Medlingsinstitutet i en ny rapport. Under december 2021 minskade reallönen för en genomsnittlig löntagare med 2,2 procent jämfört med december 2020.

I december 2021 var löneökningstakten lägre än under övriga månader och uppgick enligt Medlingsinstitutet preliminärt till 1,8 procent. Men under helåret 2021 ökade lönerna med 2,6 procent, vilket kommer att justeras till 2,7 procent när de definitiva uppgifterna kommit in.

”December är den andra av fem månader då den årliga löneökningstakten i hela ekonomin dämpas som en följd av hur kollektivavtalen skrevs 2020. Senast en stor del av arbetskraften omförhandlade sina löner var vid årsskiftet 2020/2021, men nu dröjer det till våren innan det blir nya lokala omförhandlingar”, förklarar Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg i ett pressmeddelande.

Men trots att lönerna ökade under förra året har reallönerna försämrats eftersom inflationen ökat. I december 2021 ökade konsumentpriserna med 4,1 procent. Det innebär en reallöneförsämring på 2,2 procent jämfört med december 2020. Det innebär att reallönerna har fallit snabbare än någon gång sedan 1993, konstaterar Medlingsinstitutet:

”Vinterns höga energipriser har pressat upp konsumentpriserna samtidigt som lönerna har bromsat in. Även om inte alla konsumenter påverkas lika mycket av höjda energipriser och många anställda inte berörs av att lönerevisionen dröjer är vi inne i en period där den genomsnittliga reallönen utvecklas klart negativt”, konstaterar Petter Hällberg.

Totalt ökade reallönerna under helåret 2021 med 0,3 procent, tack vare en stark utveckling i början av året.

”Reallöneutvecklingen har åkt bergochdalbana under senare tid och nu har vi sannolikt ett antal dåliga månader framför oss. Det kommer vara viktigt att inför nästa avtalsrörelse se till långsiktiga trender och inte fokusera på enskilda månader”, betonar generaldirektör Irene Wennemo i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.