Regeringen inrättar cybersäkerhetscenter

IT-SÄKERHET2019-09-30
Ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter ska inrättas för att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Det nya centret ska motverka en ökande digital brottslighet.

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och demokrati, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Attackerna kan ha formen av så kallad ransomware, utpressningsvirus, där filer tas gisslan i syfte att tvinga den drabbade att betala en lösensumma. Också den organiserade brottsligheten blir digital i ökande utsträckning, med en lavinartad ökning av it-bedrägerier som följd.

”Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter med ansvar för att stödja både offentliga sektor och näringslivet i arbetet med att skydda sig mot cyberattacker. Cybersäkerhetscentret ska vara på plats år 2020, och kommer att samla den skarpaste kompetensen för att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot”, kommenterar inrikesminister Mikael Damberg i pressmeddelandet.

Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Säkerhetspolisen får regeringens uppdrag att tillsammans vidta förberedande åtgärder och lämna förslag för att ett nationellt cybersäkerhetscenter ska kunna inrättas under 2020.

”En säker hantering av digital information är avgörande för Sveriges säkerhet. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet”, påpekar Mikael Damberg.

Regeringen ger också Polismyndigheten i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning som en del av en genomgripande översyn av den it-relaterade brottsbekämpningen. Polismyndigheten ska samverka med andra brottsbekämpande myndigheter såsom Åklagarmyndigheten och internationellt genom bland annat Europol.

MSB får regeringens uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser på området och att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.