Nytt cybersäkerhetscentrum hamnar i Solna

INFORMATIONSSÄKERHET2022-06-22
Som en del av totalförsvaret bygger fyra myndigheter i samverkan upp ett nationellt center för cybersäkerhet. Fortifikationsverket beviljas 900 miljoner kronor av regeringen till lokaler för det nya centret i Solna norr om Stockholm.

Risken för cyberangrepp är påtaglig, och Rysslands invasion av Ukraina har ökat risken ytterligare, skriver regeringen i ett pressmeddelande. För att stärka cybersäkerheten har regeringen beslutat om ett åtgärdspaket som bland annat innehåller en investering i nya lokaler för Nationellt cybersäkerhetscentrum. Beslutet innebär också ett uppdrag till Finansinspektionen att utreda och stärka finansiella företags digitala motståndskraft.

Regeringen har tidigare gett i uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA, att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscentrum. Det ska enligt pressmeddelandet samordna arbetet för att effektivt förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp. Centrumet blir en del i totalförsvaret och ska utvecklas stegvis fram till 2023.

”Sverige ska stå motståndskraftigt mot såväl militära angrepp som mot cyberattacker mot viktiga institutioner och samhällsfunktioner. Med den här investeringen möjliggör vi för det nationella cybersäkerhetscentret att utveckla sin verksamhet”, förklarar finansmarknadsminister Max Elger i pressmeddelandet.

Beslutet innefattar förvärv av fastigheten samt genomförande av nödvändiga anpassningar och renoveringar av lokalerna till en kostnad av högst 900 miljoner kronor.

”Vi är redan i dag i drift, och vi fortsätter att utveckla den driften. Det ska utvärderas 2023. De nya lokalerna kommer möjliggöra större samverkan, som finns i den längre målsättningen”, säger Therese Naess, chef för cybersäkerhetscentret, till Dagens Nyheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.