Nytt cybersäkerhetscentrum hamnar i Solna

INFORMATIONSSÄKERHET2022-06-22

Som en del av totalförsvaret bygger fyra myndigheter i samverkan upp ett nationellt center för cybersäkerhet. Fortifikationsverket beviljas 900 miljoner kronor av regeringen till lokaler för det nya centret i Solna norr om Stockholm.

Risken för cyberangrepp är påtaglig, och Rysslands invasion av Ukraina har ökat risken ytterligare, skriver regeringen i ett pressmeddelande. För att stärka cybersäkerheten har regeringen beslutat om ett åtgärdspaket som bland annat innehåller en investering i nya lokaler för Nationellt cybersäkerhetscentrum. Beslutet innebär också ett uppdrag till Finansinspektionen att utreda och stärka finansiella företags digitala motståndskraft.

Regeringen har tidigare gett i uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA, att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscentrum. Det ska enligt pressmeddelandet samordna arbetet för att effektivt förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp. Centrumet blir en del i totalförsvaret och ska utvecklas stegvis fram till 2023.

”Sverige ska stå motståndskraftigt mot såväl militära angrepp som mot cyberattacker mot viktiga institutioner och samhällsfunktioner. Med den här investeringen möjliggör vi för det nationella cybersäkerhetscentret att utveckla sin verksamhet”, förklarar finansmarknadsminister Max Elger i pressmeddelandet.

Beslutet innefattar förvärv av fastigheten samt genomförande av nödvändiga anpassningar och renoveringar av lokalerna till en kostnad av högst 900 miljoner kronor.

”Vi är redan i dag i drift, och vi fortsätter att utveckla den driften. Det ska utvärderas 2023. De nya lokalerna kommer möjliggöra större samverkan, som finns i den längre målsättningen”, säger Therese Naess, chef för cybersäkerhetscentret, till Dagens Nyheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.