Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen spår fortsatt ekonomisk vinter

STATSBUDGETEN2024-04-15

Regeringen bedömer att arbetsmarknaden kommer att fortsätta försvagas under året. Därför vill regeringen återupprätta den så kallade arbetslinjen, för att ”förstärka drivkrafterna till arbete och självförsörjning”, framhöll Elisabeth Svantesson, M, vid offentliggörandet av vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

Finansminister Elisabeth Svantessons och regeringens allmänna bedömning i vårpropositionen är att inflationen kommer att fortsätta sjunka och nå målet två procent under året. Det bäddar för en vändning i svensk ekonomi, även om hushållen fortsatt kommer att känna av höga räntekostnader under 2024. Enligt prognosen i vårpropositionen kommer Sverige att fortsatt befinna sig i lågkonjunktur både i år och nästa år, men under 2025 ser det ut att bli en vändning.

”Vi går nu igenom en ekonomisk vinter med svag tillväxt och stigande arbetslöshet. Det är ett besvärligt ekonomiskt läge, men det finns en ljusning i att inflationen går ner”, kommenterar Elisabeth Svantesson regeringens prognoser i ett pressmeddelande.

Regeringen räknar med att inflationen mätt i konsumentprisindex, KPI, kommer att ligga på 3,1 procent 2024 och 0,8 procent 2025. Den främsta orsaken till den sjunkande inflationen är minskande energipriser.

Regeringens långsiktiga plan för att möta det besvärliga ekonomiska läget är enligt pressmeddelandet att bekämpa inflationen och stötta hushållen och välfärden, samtidigt som arbetslinjen ska återupprättas och strukturreformer för högre tillväxt genomföras.

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs året ut.

Regeringen har redan i förväg aviserat fortsatta resursförstärkningar för att stärka brottsbekämpande myndigheter. Kriminalvården föreslås få 1,4 miljarder kronor extra under 2024 för fortsatt utbyggnad av häktes- och fängelseplatser. Statens institutionsstyrelse föreslås få drygt 300 miljoner kronor extra för att höja säkerheten och för att omhänderta det ökande antalet barn och unga som döms till sluten ungdomsvård. Sveriges Domstolar föreslås få 100 miljoner kronor mer i år.

”Tryggheten i Sverige ska öka, därför gör vi ytterligare satsningar på brottsbekämpande myndigheter och försvaret. Vi ser tydligt att inflationsbekämpningen har gett resultat, men nu måste vi hålla ut och lägga grunden för att Sverige framåt ska byggas både tryggare och rikare”, betonar Elisabeth Svantesson i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA