Regeringen vill få fart på landstingen

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2018-11-27
En statlig utredning föreslår en klarare koppling mellan hälso- och sjukvården å ena sidan och sjukförsäkringen å den andra. Utredningen föreslår ett statsbidrag på två miljarder kronor årligen för att stimulera ett mer aktivt arbete från sjukvården.

En utgångspunkt för utredningen är att hälso- och sjukvården, i samarbete med i första hand arbetsgivarna, kan höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och påverka sjukfrånvaron i positiv riktning.  Uppdraget är att hitta modeller för ett finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som kan stödja en sådan process.

”Grundtanken när regeringen tillsatte utredningen var att förbättra stödet till individen samt samverkan mellan vården och Försäkringskassan i sjukskrivningsprocessen. Det ska bli spännande att sätta sig in i förslagen som nu kommer att beredas i Regeringskansliet”, kommenterar socialminister Annika Strandhäll, S, i ett pressmeddelande.

Utredningen föreslår bland annat ett årligt statsbidrag på två miljarder kronor till landstingen, med syfte att stimulera landstingens arbete med frågor relaterade till sjukskrivning. Statsbidragets storlek ska vara beoende av hur mycket sjukpenning som betalas ut de första 89 dagarna i en sjukperiod.  

Utredningen föreslår också ett nationellt forum för kunskaps- och implementeringsstöd i frågor som är relaterade till den finansiella samordningen. Det ska arbeta för en stärkt kompetensutveckling och minskad administration i vården vid sjukskrivningsprocessen.

”Utredningens förslag siktar inte primärt mot sänkt sjukfrånvaro. Sjukförsäkringen fyller en viktig funktion och det ska vara möjligt att vara borta från arbetet vid behov. Det vi föreslår syftar till att stärka vården, arbetsgivarna och Försäkringskassan i stödet till individen och nå en mer förutsägbar nivå på sjukfrånvaron”, påpekar den särskilda utredaren Vivianne Macdisi.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.