Regeringen vill satsa på kampanj mot desinformation

MYNDIGHETEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR2022-03-25

Regeringen har beslutat att föreslå att Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, ska få tio miljoner kronor till en bred nationell kampanj för att stärka befolkningens motståndskraft mot desinformation.

I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att den rådande säkerhetspolitiska situationen innebär en ökad risk för desinformation. Försök till påverkan kan enligt regeringen utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande. I den kommande vårändringsbudgeten kommer regeringen därför att föreslå att MPF får 10 miljoner kronor extra för en bred kampanj avsedd att öka allmänhetens förmåga att stå emot otillbörlig informationspåverkan..

”Att den svenska befolkningen har en medvetenhet kring de hot mot demokratin som desinformationskampanjer kan utgöra är av största vikt. Sverige är ett av flera länder som tidigare varit måltavla för ryska påverkanskampanjer. Den nu rådande säkerhetspolitiska situationen innebär ett behov av att öka denna förmåga, också med tanke på de kommande allmänna valen”, framhåller justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i pressmeddelandet.

Myndigheten för psykologiskt försvar inrättades så sent som 1 januari i år. Myndighetens uppdrag är att i fredstid och vid höjd beredskap

  • leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar,
  • lämna stöd till sådan verksamhet och
  • bidra till att stärka befolkningens motståndskraft.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA