Annons:

Regeringen vill satsa på kampanj mot desinformation

MYNDIGHETEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR2022-03-25

Regeringen har beslutat att föreslå att Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, ska få tio miljoner kronor till en bred nationell kampanj för att stärka befolkningens motståndskraft mot desinformation.

I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att den rådande säkerhetspolitiska situationen innebär en ökad risk för desinformation. Försök till påverkan kan enligt regeringen utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande. I den kommande vårändringsbudgeten kommer regeringen därför att föreslå att MPF får 10 miljoner kronor extra för en bred kampanj avsedd att öka all­män­hetens förmåga att stå emot otill­börlig informa­tions­påverkan..

”Att den svenska befolk­ningen har en medvetenhet kring de hot mot demo­kratin som des­informations­kampanjer kan utgöra är av största vikt. Sverige är ett av flera länder som tidigare varit måltavla för ryska påverkans­kampanjer. Den nu rådande säker­hets­politiska situationen innebär ett behov av att öka denna förmåga, också med tanke på de kommande allmänna valen”, framhåller justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i pressmeddelandet.

Myndig­heten för psyko­logiskt försvar inrättades så sent som 1 januari i år. Myndig­hetens upp­drag är att i fredstid och vid höjd bered­skap

  • leda arbetet med att sam­ordna och utveckla myndig­heters och andra aktörers verk­samhet inom Sveriges psyko­logiska försvar,
  • lämna stöd till sådan verk­samhet och
  • bidra till att stärka befolk­ningens motstånds­kraft.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA