Regeringens informationssäkerhetsarbete får kritik

INFORMATIONSSÄKERHET2023-04-28

Regeringens arbete med att stärka informations- och cybersäkerheten i Sverige är inte effektivt, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det krävs en starkare styrning, anser myndigheten.

Den övergripande slutsatsen är att regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet inte har varit effektivt, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande efter att ha genomfört en granskning.

Detta beror enligt Riksrevisionen både på brister i den nationella strategin och på att regeringens styrning är svag och splittrad.

”Arbetet med informations- och cybersäkerhet behöver bli mer effektivt. För det behövs tydligt utpekat ansvar och resurser samt en mer sammanhållen och strategisk styrning”, sammanfattar riksrevisor Helena Lindberg granskningens slutsatser i pressmeddelandet.

Enligt Riksrevisionen har det framför allt saknats en sammanhållen styrning som baseras på landets samlade behov. Samordningen har inte fungerat som den ska, och relevanta intressenter – exempelvis från näringslivet – har inte involverats i någon större omfattning, skriver myndigheten.

Riksrevisionen menar att detta till stor del beror på Regeringskansliets arbetsmetoder, organisering och resursanvändning, som inte har möjliggjort ett effektivt arbete med informations- och cybersäkerhetsfrågorna.

De departementsövergripande arbetsgrupper som skapats vid Regeringskansliet har enligt Riksrevisionen inte lett till ökad förmåga att prioritera insatser eller till en långsiktig, strategisk och sammanhållen styrning. Styrningen av berörda myndigheter har utgått från varje enskilt departements mål och prioriteringar i stället för strategiska avvägningar av vad som är bäst för Sverige.

”Regeringskansliet och myndigheterna arbetar utifrån sina respektive ansvar och uppdrag, utan att de åtgärder som vidtas värderas eller rangordnas utifrån vad som gynnar Sverige som helhet”, konstaterar Riksrevisionens projektledare Marcus Pettersson i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA