Regler för säkerhetsprövning ses över

SÄKERHETSPRÖVNING2023-06-21

Regeringen tillsätter en utredning för att se över regelverket kring säkerhetsprövning. Utredaren ska bland annat bedöma om det ska vara möjligt att överklaga besluten och om det ska gå att stänga av en anställd efter en förnyad säkerhetsprövning. Frågan är mycket viktig och kräver noggranna överväganden, sade justitieminister Gunnar Strömmer, M, på en presskonferens.

Regeringens beslut om att utreda processen kring säkerhetsprövningar har sin grund i att Säkerhetspolisen, Säpo, begärt tydligare regler kring prövningarna.

– Frågan som Säpo lyfter är mycket viktig och kräver noggranna överväganden. Därför tillsätter vi en utredning som får i uppdrag att se på hur regelverket kan göras tydligare. Detta i syfte att det tungt vägande intresset av säkerhet kan förenas med en rättssäkerhet för de personer som genomgår en säkerhetsprövning, sade justitieminister Gunnar Strömmer, M, i samband med en presskonferens på tisdagen.

Säkerhetsprövning ska enligt nuvarande lagstiftning göras innan en person deltar i en verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Prövningen ska klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i lagen och i övrigt är pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Säkerhetspolisen är orolig för att det finns en ökande vilja till påverkan från främmande makter och efterfrågar tydligare regler, bland annat vad gäller kopplingar till andra länder hos den som jobbar med säkerhetskänsliga uppgifter.

– Vi vet att främmande makt ständigt utnyttjar sårbarheter för att komma över säkerhetsskyddsklassificerad information. Det här handlar om sårbarheter i till exempel tekniska system, men också om sårbarheter hos enskilda individer som arbetar i säkerhetskänsliga verksamheter. Det finns ett behov av tydligare riktlinjer och tydligare reglering i säkerhetsprövningsprocessen kopplat till personers anknytning till andra länder, sade Säpochefen Charlotte von Essen i samband med presskonferensen.

En säkerhetsprövning omfattar både registerkontroll och en särskild personutredning. Den anställande myndigheten ansvarar för att bedöma den prövades lämplighet.

Den särskilde utredaren ska komma med förslag på vilket underlag som ska ingå vid en säkerhetsprövning och vilka krav som ska ställas på detta underlag, huruvida säkerhetsprövningsbeslut ska gå att överklaga och om det ska finnas en möjlighet att stänga av en statligt anställd som inte längre klarar säkerhetsprövningen.

Utredningen ska vara färdig senast 15 augusti 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA