Rekrytering och lönepolitik i fokus

ST-FF2003-12-09
Ett fack som är representativt på arbetsplatserna och kan rekrytera de unga och välutbildade. Det är vad ST och FF, Försäkringsanställdas förbund, tar sikte på när förbunden slås ihop.

I det dokument som läggs fram för STs extrakongress och FFs förbundsfullmäktige, båda 11–12 juni, sammanfattas förhoppningarna för ”Det nya ST”. Ett nytt förbundsnamn och en tydlig facklig profil ingår i programmet.

Dokumentet präglas av insikten att ST måste agera för att inte hamna i bakvatten när de statliga arbetsplatserna i allt högre utsträckning befolkas av yngre högskoleutbildade människor – grupper som traditionellt skulle gå med i ett Saco-förbund snarare än ett TCO-förbund som ST.

Den första punkten i utvecklingsplanen för det sammanslagna förbundet heter därför just ”Insikt”. Där konstateras att det behövs en medvetenhet på arbetsplatserna om att medlemmarnas glädje och nytta av medlemskapet avgörs av förbundets representativitet och organisationsgrad.

En kartläggning av läget ska göras med statistik över medlemmar och nyrekryteringar. Förbundet ska också genomföra en särskild satsning på vissa stora avdelningar för att stärka rekryteringsarbetet. Ett gemensamt studerandemedlemskap för ST/HTF/SKTF är ett annat inslag som planeras.

Men den som väl går med måste också uppfatta ST som det bästa fackliga alternativet. De nya medlemmarnas frågor, till exempel balansen arbete – familj och yrkesfrågor, måste få ta plats i det fackliga arbetet.

Även lönepolitiken anpassas till de nya medlemsgrupperna. Diskussioner och rådslag startas med sikte på att en ny lönepolitik ska läggas fram till kongressen i november 2003. Det handlar om mer inflytande för den enskilde medlemmen och ”rättvisa löneskillnader” i förhållande till arbetsuppgifter och prestationer.

ST och FF slås samman den 1 januari 2003. FF tar slutlig ställning till förslaget vid förbundsfullmäktige i juni. ST behöver ytterligare ett beslut, på extrakongressen i december. FF garanteras plats i STs förbundsstyrelse fram till den ordinarie kongressen november 2003.

FF blir en avdelning inom ST – förbundets största. De första två åren behåller medlemmarna sitt gamla avgiftssystem och avdelningen finansierar själv sin lokala verksamhet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Löner ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.