”Repressaliekultur som kostar pengar”

KRIMIINALVÅRDEN2017-03-09
Det finns en repressaliekultur i Kriminalvårdens personalutbildning i region syd, anser ST. Den är skadlig för verksamheten och kostar stora pengar, framförde ST-avdelningen vid ett möte med den högst ansvarige för myndighetens utbildningar.

Som Publikt rapporterat har ST inom Kriminalvården reagerat starkt på det sätt som utbildningen av kriminalvårdare i region syd hanteras. Flera kursdeltagare har underkänts i sista stund på grunder som enligt ST varit godtyckliga. En kursdeltagare, Filip Friberg, hade godkänts men sedan framfört kritik mot utbildningen och praktiken, och nekades därefter fortsatt jobb inom Kriminalvården.

ST-avdelningen krävde ett möte med Kriminalvårdens utbildningschef Martin Klaar, och vid mötet framförde facket att det finns uppenbara problem med en tystnads- och repressaliekultur vid utbildningen.

– Vi får in många klagomål om det från kursdeltagare, säger Björn Andersson i STs avdelningsstyrelse, som deltog i mötet.

Enligt Björn Andersson har Filip Fribergs arbetsgivare inte hymlat om att det var på grund av hans kritik som han inte fick fortsatt anställning. Filip Friberg är medlem i ST, och facket kommer att driva en tvist med arbetsgivaren om hans fall.

Att deltagare inte godkänns eller nekas fortsatt jobb på grund av framförd kritik får stora konsekvenser för Kriminalvården, anser ST. Dels ekonomiskt – den halvårslånga utbildningen kostar mycket – men också ur ett demokratiperspektiv. Dessutom förvärras myndighetens rekryteringsproblem.

– Vi framförde att målet måste vara att alla ska bli godkända, säger Björn Andersson. Det ska inte vara en ynnest eller för att man håller tyst.

Vid den senaste utbildningen, där 25 blivande kriminalvårdare deltog, var det åtta personer som antingen hoppade av eller inte godkändes.

Utbildningschefen Martin Klaar säger till Publikt att Kriminalvården nu, utifrån situationen vad gäller personalförsörjningen, ser över processen kring rekrytering till grundutbildningen. En extern utvärdering görs också som kan komma att resultera i förändringar av utbildningen. Men han känner inte igen beskrivningen av en tystnadskultur, vare sig i Malmö eller på andra utbildningsorter.

– Jag kan ha fått höra något sådant av någon enskild kursdeltagare som mejlat eller ringt mig, men nej, jag upplever inte att vi har en generell tystnadskultur.

Publikt har sökt Filip Fribergs chef för en kommentar om hans anställning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.