Riksarkivet kritiseras för avgift

RIKSARKIVET2019-06-10

En privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.

Det var under våren 2016 som en person vände sig till Riksarkivet och ville ha kopior på vilka som var delägare i dödsbon för ett antal avlidna personer. Myndigheten svarade med att mejla 33 kopior, och för det ta ut en avgift på fyra kronor per kopia.

Till samma faktura lade Riksarkivet även på en avgift för den tid som det tog att söka upp informationen som skulle kopieras. Den avgiften var på 225 kronor för 15 minuter. Privatpersonen bestred den avgiften två gånger, varpå Riksarkivet meddelade att det inte fanns möjlighet att överklaga beslutet. Ärendet togs då vidare till Justitieombudsmannen, JO.

Enligt JOs beslut hade myndigheten inte rätt att ta ut en avgift för söktid eftersom privatpersonen hade specificerat födelsedatum, dödsdatum och församlingstillhörighet för de personer vars dödsbon det gällde i sin förfrågan.

Riksarkivet kritiseras också för att ha meddelat personen att myndighetens beslut inte gick att överklaga.

”Det är den domstol som ska pröva ett överklagande som avgör om ett beslut får överklagas. Riksarkivets uppgift var i denna situation att göra en prövning av om överklagandet skulle anses ha kommit in i rätt tid”, skriver JO i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.