Riksrevisionen granskar statens digitala service

DIGITALISERING2022-08-11
Riksrevisionen har beslutat om en övergripande granskning av myndigheternas digitala service. Skälet är att Sverige tappar mark i internationella jämförelser och att Riksrevisionen iakttagit brister.

Att myndigheternas digitala service har bristande tillgänglighet, varierande kvalitet och ojämn utveckling är enligt Riksrevisionen skälen till beslutet att inleda en granskning. Myndigheten skriver också i ett pressmeddelande att Sverige tappar placeringar i förhållande till andra länder, vilket tyder på att utvecklingen går långsammare än förväntat.

Riksrevisionen konstaterar att mötet mellan medborgare och den statliga förvaltningen allt oftare äger rum digitalt, och att de digitala tjänsterna ger möjlighet att förenkla kontakterna, spara resurser, säkra enhetlighet i bemötandet samt bidra till höjd kvalitet på servicen.

Det är också viktigt, skriver Riksrevisionen i pressmeddelandet, att myndigheterna säkerställer att den digitala servicen är enkel och tillgänglig för alla tänkbara användare, att den utgår ifrån användarnas behov, möter krav på exempelvis informationssäkerhet och inte blir orimligt kostsam.

Enligt Riksrevisionen finns tydliga brister i myndigheternas digitala tjänster vad gäller tillgänglighet för personer med någon form av funktionsnedsättning. Sju av tio myndigheter som granskats av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, bedömdes ha webbplatser som var mycket svår eller omöjlig att använda för många personer.

Riksrevisionen planerar att presentera sin granskning i en rapport i mars 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.