Sverige halkar efter i digitaliseringen

DIGITALISERING2022-06-27

Sveriges digitala förvaltning gör framsteg, men utvecklingen går långsammare än för andra länder i framkant, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i en rapport.

Digg presenterar i sin årliga rapport om den digitala utvecklingen resultatet från fem olika internationella index för digitalisering. Diggs övergripande slutsats är densamma som förra året – Sveriges digitala förvaltning är bra, men flera andra länder är bättre. Jämfört med läget vid den förra sammanställningen har Sverige gått från en andraplats till en tredjeplacering i Digital Economy and Society Index, Desi, och behållit sin fjortondeplats i eGovernment benchmark. Det är de enda två index av de fem som uppdaterats sedan fjolårets rapport.

Jämfört med andra toppresterande länder skiljer sig Sveriges resultat oftare mellan olika tjänster inom förvaltningen, konstaterar Digg. Inom området öppna data har Sverige förbättrat sig, från en tidigare bottennotering till att nu ligga sex procentenheter över EU-genomsnittet. Men på andra områden går utvecklingen enligt rapporten långsammare i Sverige än i jämförbara länder.

Digg anser i övrigt att Sverige i grunden har goda förutsättningar för digitalisering, inte minst när det gäller bredbandstäckning och uppkoppling, ett stort humankapital och högt internetanvändande i befolkningen. Dessutom pågår mycket arbete för att utveckla Sveriges digitala förvaltning. Digg påpekar att de mätningar som redovisas i rapporten i huvudsak bygger på data som samlats in under 2020, vilket innebär att det arbete som skett sedan dess inte ger utslag i mätningarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.