Riksrevisionen granskar statliga veterinärer

JORDBRUKSVERKET2020-06-03
Riksrevisionen inleder en granskning av de statliga distriktsveterinärerna inom Jordbruksverket. Myndigheten vill veta att det finns tillgång till veterinär för alla djur i människans vård.

Jordbruksverket har till uppgift att säkerställa tillgång till veterinärer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, samt se till att alla tamdjur i hela landet har tillgång till veterinärvård oavsett tidpunkt på dygnet. Distriktsveterinärerna är den del av Jordbruksverkets organisation som ska se till att uppdraget utförs. Nu ska Riksrevisionen granska om uppdraget utförs effektivt och om Jordbruksverket ser till att verksamheten är konkurrensneutral.

”Det är svårt att bedriva en avgiftsfinansierad verksamhet effektivt och konkurrensneutralt, samtidigt som det finns ett tydligt statligt uppdrag som inte kan frångås. Granskningen ska undersöka om Jordbruksverket lyckas med detta”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksdagen har beslutat att Jordbruksverket ska hålla en statlig veterinärorganisation, konstaterar Riksrevisionen. Distriktsveterinärerna ska bedriva hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå, och om vård utöver primärvårdsnivå inte finns att tillgå inom rimligt avstånd får distriktsveterinärerna bedriva också sådan vård.

Den senaste analysen av distriktsveterinärverksamheten gjordes enligt Riksrevisionen år 2007 genom Veterinärutredningen. Sedan dess har marknaden förändrats genom att efterfrågan på vård av lantbrukets djur minskat, medan den ökat för sällskapsdjur. Behovet av veterinärer har ökat och det är konkurrens om utbildad djursjukvårdspersonal. Det har gjort att distriktsveterinärerna har svårt att rekrytera. Under 2019 kunde enligt Riksrevisionen bara varannan utannonserad veterinärtjänst tillsättas. Myndigheten konstaterar också att distriktsveterinärerna har fått kritik för hur de genomför den konkurrensutsatta och avgiftsfinansierade vården av sällskapsdjur.

Den inledda granskningen ska undersöka om verksamheten är ändamålsenlig, effektiv och uppfyller sitt uppdrag. Resultatet av granskningen ska presenteras i februari 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.