Riksrevisionen kritiserar ineffektiv statsförvaltning

STATSFÖRVALTNING2018-05-29
Myndigheterna skulle kunna jobba mer effektivt och deras respektive regler kring otillåtna bisysslor är för otydliga. Det är några exempel på vad staten kan bli bättre på i framtiden som Riksrevisionen tar upp i sin årsrapport.

En gång om året samlar Riksrevisionen ihop det viktigaste av det som revisorerna har hittat i sina granskningar av myndighetssverige. Av årets rapport framgår att myndigheterna skulle kunna arbeta betydligt mer effektivt.

Ett exempel är Polisens forensiska organisation, som enligt Riksrevisionens granskning slösar med resurser i arbetet med teknisk bevisning. Riksrevisionen påpekar dock i rapporten att Polisens forensiska arbete håller hög kvalitet, trots att ”resursanvändningen är ineffektiv”.  

Andra myndigheter som pekas ut som ineffektiva är Sameskolstyrelsen och Skatteverket.

Den förstnämnda saknar strukturer för verksamheten och har en ledning som får kritik för att inte arbeta långsiktigt. Skatteverket å sin sida är inte tillräckligt effektivt i arbetet med folkbokföringen. En del av det beror på resursbrist, skriver Riksrevisionen i rapporten.

I årsrapporten sammanställs också en genomgång av myndigheternas årsredovisningar. Där beskriver Riksrevisionen att det finns brister när det gäller hanteringen av otillåtna bisysslor på ett flertal myndigheter.

En tredjedel av myndigheterna har inget eller har ett alldeles för dåligt regelverk kring bisysslor. Hälften av myndigheterna är också för dåliga på att tala om för sina anställda vad som gäller kring bisysslor, enligt Riksrevisionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.