Riksrevisionen kritiserar Skolinspektionen

SKOLINSPEKTIONEN2019-02-19
Riksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.

Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar ofta ärenden utan att kontrollera att felen verkligen är avhjälpta, konstaterar Riksrevisionen. Det finns också brister i transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.

”Då stora ansträngningar har gjorts för att identifiera brister kan det knappast anses vara ett effektivt användande av statliga resurser att avsluta ett ärende utan att säkerställa att åtgärderna har fungerat”, påpekar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen ska granska om skolorna följer lagar, regler, läroplaner och andra bestämmelser. Utgångspunkten är att alla elever ska ha rätt till god utbildning i en trygg miljö. I tillsynen ingår att identifiera brister, ålägga verksamheterna att rätta till dem samt att följa upp att så har skett, skriver Riksrevisionen. Granskningen visar att detta inte alltid fungerar som avsett.

Enligt Riksrevisionen nöjer sig Skolinspektionen ofta med att huvudmannen uppger att problemen är åtgärdade, utan dokumentation av resultaten. Uppföljningen säkerställer inte att bristerna är åtgärdade:

”Skolinspektionen avslutar många ärenden utan att kontrollera om bristerna verkligen är avhjälpta. Det gäller framför allt när skolor haft problem med otrygghet och stökig studiemiljö. I dessa fall följs färre än hälften av ärendena upp med återbesök på skolan”, kommenterar Sofia Sandgren Massih, projektledare för Riksrevisionens granskning, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.