Riksrevisionen pekar på brister i statens digitala tjänster

DIGITALISERING2023-03-30

Statens utveckling av digitala tjänster går långsamt och har kvalitetsbrister, konstaterar Riksrevisionen i en rapport. Bristerna gör det enligt granskningen svårt för privatpersoner att fullt ut använda tjänsterna. ”Att myndigheterna inte kan dela information hindrar effektiviteten inom flera områden”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att utveckla digitala tjänster riktade till privatpersoner, som används exempelvis när en person blivit sjuk eller arbetslös, fått barn, påbörjat studier eller blivit utsatt för brott. Riksrevisionens slutsats är att myndigheterna behöver förbättra de digitala tjänsterna, och att regeringen behöver göra mer för att möjliggöra för myndigheterna att dela information med varandra.

”Att myndigheterna inte kan dela information hindrar effektiviteten inom flera områden, vilket vi har sett även i tidigare granskningar. Regeringen behöver undanröja dessa hinder för att arbetet ska bli effektivt”, framhåller riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten håller de digitala tjänster som finns godtagbar kvalitet, men det finns betydande möjligheter till förbättringar. De brister Riksrevisionen pekar på är bland annat att begrepp ofta är svåra att förstå, att ansökningar inte kan pausas, att användare inte kan interagera med myndigheten, att synpunkter inte kan lämnas direkt i tjänsten och att användare behöver lämna samma uppgift flera gånger. Ytterligare en brist är att tjänsterna enligt rapporten inte kan användas säkert av personer med skyddade uppgifter.

Riksrevisionen påpekar att myndigheterna arbetar på olika sätt med digitala tjänster. Det finns ingen etablerad så kallad best practice, och de olika slutprodukterna skiljer sig kraftigt åt. Riksrevisionen lyfter också fram att myndigheterna borde involvera användare när de utvecklar de digitala tjänsterna.

”Det skulle leda till en avsevärd förbättring av användbarhet och tillgänglighet. Att säkerställa tillgänglighet kräver betydligt mer än enstaka punktinsatser”, understryker Linnea Sandell, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.

Riksrevisionen anser även att regeringen behöver tydliggöra vilken roll Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ska ha i utvecklingsarbetet. Enligt granskningen har Digg en förhållandevis passiv roll och ett blygsamt genomslag inom myndigheterna. Riksrevisionen bedömer att bristerna delvis beror på att regeringens styrning har varit ryckig och kortsiktig.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.