Riksrevisionens granskningar gör nytta

RIKSREVISIONEN2019-04-10
Riksrevisionens granskningar av regeringen och myndigheterna leder till resultat. Det visar myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport.

Årets uppföljningsrapport från Riksrevisionen visar att myndighetens löpande revision och
effektivitetsrevision får genomslag i de granskade verksamheterna.

”Genom att granska myndigheternas årsredovisningar och effektiviteten i de insatser som genomförs med statliga medel har Riksrevisionen bidragit till förbättringar som troligen inte skulle ha kommit till stånd i annat fall”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen granskade under 2018 sammanlagt 228 statliga myndigheters årsredovisningar. Syftet med arbetet är att förebygga fel. Därför rapporteras fel och brister som upptäcks löpande till myndigheterna så att de kan kan rättas till.

Vid större fel överlämnas en revisionsrapport till regeringen och till den berörda myndigheten. En sådan revisionsrapport innehåller rekommendationer om lämpliga åtgärder. Av de granskade myndigheterna var det 22 som sammanlagt fick 100 sådana rekommendationer. Uppföljningsrapporten visar att 73 av de rekommenderade åtgärderna genomförts helt eller delvis.

Fjorton av de granskade myndigheterna fick en så kallad modifierad revisionsberättelse, där revisionen visat på fel i årsredovisningen. I tio fall har årsredovisningen rättats på det sätt som Riksrevisionen rekommenderat.

”Vi kan konstatera att granskningarna har bidragit till att förhindra jävsproblematik, brister i intern styrning och kontroll och annat som annars skulle kunna ha skadat förtroendet för den statliga förvaltningen”, påpekar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

I rapporten redovisas också resultatet av den löpande effektivitetsrevisionen. Enligt Riksrevisionen leder granskningarna till bättre kvalitet i den statliga verksamheten. Redan inom fyra månader har ungefär varannan av Riksrevisionens rekommendationer följts av regeringen. En fördjupad uppföljning av 18 granskningar visar att regeringen vidtagit åtgärder i 10 fall.

”Det är vanligt att regeringen ger sina myndigheter nya eller förändrade uppdrag med utgångspunkt från revisionsgranskningar. Det är också vanligt att granskningarna leder till att lagstiftningen ses över”, konstaterar Helena Lindberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.