Säkerhetsbrister lösta enligt regeringen

FÖRVALTNING2015-03-20
Regeringen tänker inte göra något mer för att förbättra arbetet med informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen. Enligt en skrivelse till riksdagen har tillräckliga förändringar genomförts.

Riksrevisionen presenterade i höstas en rapport om hur informationssäkerheten hanteras inom den civila delen av statsförvaltningen. Enligt rapporten hade regeringen när granskningen genomfördes ingen samlad bild av vilka hot som finns, om de förverkligas och hur myndigheterna skyddar sig. Slutsatsen blev att arbetet med informationssäkerhet inte var ändamålsenligt i förhållande till de hot och risker som faktiskt finns.

I huvudsak instämmer regeringen i Riksrevisionens slutsatser. Men regeringen lyfter i skrivelsen till riksdagen fram att fler förändringar genomförts sedan revisionsrapporten presenterades. Frågor om allmän ordning, säkerhet och krisberedskap, inklusive ansvaret för Regeringskansliets egen krisberedskap, har samlats under inrikesministern i Justitiedepartementet. Förändringarna har skapat förutsättningar för en mer sammanhållen styrning av informationssäkerhetsfrågorna, menar regeringen.

Två statliga utredningar bidrar också till möjligheten för bättre styrning av informationssäkerheten, anser regeringen. Betänkandena från Utredningen om strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system och från Utredningen om Säkerhetsskyddslagen ska ge bättre stöd.

Regeringen har dessutom beslutat att myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap och höjd beredskap ska redovisa sitt arbete med informationssäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska undersöka hur kommunerna arbetar med informationssäkerhet. Regeringen kommer också att tillsätta en utredning för att utreda hur EU-direktivet om en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen kan genomföras i svensk rätt.

I och med dessa förändringar anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.