Samverkan har sparat miljoner

FÖRVALTNING2014-06-10
Samverkan mellan fem olika myndigheter i Kronobergs län har lett till att de kunnat leverera in mer än sju miljoner kronor till statskassan.

Polisen, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten samt Kriminalvården har samarbetat i Kronoberg för att upptäcka och bestraffa brott inom välfärds- och skattesystemen. Pengar har återkrävts, sparats in, förverkats eller tagits in till staten i form av extra skatteintäkter. Hittills har samverkan gällt ärenden som rört mer än sju miljoner kronor. Liknande samarbeten pågår också i andra län.

”Vi har intensifierat vår samverkan det senaste året med tätare informationsmöten mellan myndigheterna och effektivare informationsutbyte där de sekretessbrytande reglerna ger utrymme.  Det har fungerat mycket bra och vi har upptäckt många felaktigheter”, förklarar Kronobergspolisens analytiker Max Hector i ett pressmeddelande.

Verksamheten drivs genom samverkansmöten där de olika myndigheterna tar upp olika fall där man genom informationsutbyte kan upptäcka brott inom välfärds- och skattesystemet, och där man kan misstänka skatteundandragande eller undanhållande av egendom för utmätning.

Ett 20-tal ärenden är avslutade i länet eller under utredning hos de samverkande myndigheterna. I vissa fall pågår förundersökningar om brott.

”Myndigheterna har ett starkt mandat från regering och riksdag att samverka och bekämpa brott inom välfärds- och skattesystemet. Det är mycket stora belopp som varje år betalas ut på felaktiga grunder från det svenska välfärdssystemet och vi har ett mycket tydligt regelverk att följa för myndighetssamverkan”, förklarar Max Hector.

I pressmeddelandet anges några grupper av ärenden som hanterats i samverkansgruppen:

  • Köp av fast egendom för obeskattade pengar
  • Undandragande av värdefull egendom från utmätning
  • Skenskrivningar i syfte att få bostadsbidrag
  • Falska skilsmässor och separationer i syfte att få underhållsstöd
  • Arbete och utbildning i utlandet trots sjukpenning och handikappersättning i Sverige
  • Upptäckt utbetalning av obeskattade pengar ur aktiebolag
  • Upptaxeringar och skattetillägg efter upptäckt av oförklarade tillgångar

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.