Sex myndigheter kräver krafttag

KLIMATET2020-03-10

Det krävs krafttag för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp fram till 2030. Det konstaterar de sex ansvariga myndigheterna i en gemensam rapport till regeringen.

Sex myndigheter har gjort en gemensam uppföljning av sitt arbete med omställningen av transportsektorn. Det kommer att krävas krafttag för att Sverige ska nå målet om minskade utsläpp med minst 70 procent till 2030. Det konstaterar Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen i sin gemensamma rapport.

I rapporten konstateras att omställningen av transportsektorn går för långsamt för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan åren 2010 och 2030. Enligt uppföljningen har flera styrmedel med stor potential kommit på plats under åren 2016-2019, men det krävs ökad styrning mot ett transporteffektivt samhälle, genom minskad användning av energiintensiva trafikslag, som personbil, lastbil och flyg.

”En omställning av enbart fordon och drivmedel räcker inte för att nå klimatmålen på ett hållbart sätt. Det viktigaste är att hitta hållbara systemlösningar för att bygga ett mer transporteffektivt samhälle”, kommenterar Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i ett pressmeddelande.

För att öka omställningstakten pekar myndigheterna ut sju konkreta förslag att genomföra snarast:

  • en översyn av koldioxidskatten
  • en utredning om långsiktig beskattning inom transportsektorn
  • en utredning om ökad produktion av förnybara drivmedel
  • en utredning om ökad användning av förnybart i sjöfarten
  • en utvecklad infrastrukturplaneringen
  • ett klargörande av ansvaret för åtgärder för effektivare nyttjande av befintlig transportinfrastruktur
  • ökat efterlevnade av förmånsbeskattning på subventionerad arbetsplatsparkering.

”En hållbar omställning ger också fördelar utöver minskade utsläpp. Det kan bidra till ett effektivare transportsystem, minskad miljöpåverkan och bättre hälsa”, påpekar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA