Sextio fall av hemlig dataavläsning under 2020  

RÄTTSVÄSENDET2021-06-01

Användningen av hemliga tvångsmedel ökade förra året, jämfört med 2019, visar den redovisning som myndigheterna i rättskedjan gjort till regeringen. Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning användes i sextio ärenden.

Rapporten visar att antalet beslut om hemlig kameraövervakning ökade kraftigt förra året. Det beslutades om 61 procent fler tillstånd än 2019.

Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning användes i 60 ärenden från första april till sista december förra året. Hemlig dataavläsning har enligt rapporten framför allt använts i narkotikaärenden och våldsbrott, men även i utredningar av sexualbrott och en del annan slags brottslighet. Av de 60 ärendena avslutades sju före årsskiftet, medan övriga 53 fortfarande pågår och kan redovisas först senare.

Av rapporten till regeringen framgår inte hur många personer som varit föremål för hemlig dataavläsning. En person kan ha varit misstänkt för flera brott, förekomma i fler ärenden eller ha varit föremål för flera olika typer av hemliga tvångsmedel. Summeringen motsvarar därför inte hur många olika individer som varit föremål för hemliga tvångsmedel.

”Erfarenheterna av att använda hemlig dataavläsning efter att lagen trädde i kraft 1 april 2020 har varit mycket goda, och tvångsmedlet är också ett viktigt verktyg för Polismyndigheten mot grov brottslighet”, framhåller chefen för Polisens nationella operativa avdelning, Christer Nilsson, i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA