Sextio fall av hemlig dataavläsning under 2020

RÄTTSVÄSENDET2021-06-01
Användningen av hemliga tvångsmedel ökade förra året, jämfört med 2019, visar den redovisning som myndigheterna i rättskedjan gjort till regeringen. Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning användes i sextio ärenden.

Rapporten visar att antalet beslut om hemlig kameraövervakning ökade kraftigt förra året. Det beslutades om 61 procent fler tillstånd än 2019.

Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning användes i 60 ärenden från första april till sista december förra året. Hemlig dataavläsning har enligt rapporten framför allt använts i narkotikaärenden och våldsbrott, men även i utredningar av sexualbrott och en del annan slags brottslighet. Av de 60 ärendena avslutades sju före årsskiftet, medan övriga 53 fortfarande pågår och kan redovisas först senare.

Av rapporten till regeringen framgår inte hur många personer som varit föremål för hemlig dataavläsning. En person kan ha varit misstänkt för flera brott, förekomma i fler ärenden eller ha varit föremål för flera olika typer av hemliga tvångsmedel. Summeringen motsvarar därför inte hur många olika individer som varit föremål för hemliga tvångsmedel.

”Erfarenheterna av att använda hemlig dataavläsning efter att lagen trädde i kraft 1 april 2020 har varit mycket goda, och tvångsmedlet är också ett viktigt verktyg för Polismyndigheten mot grov brottslighet”, framhåller chefen för Polisens nationella operativa avdelning, Christer Nilsson, i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.