Sjukfrånvaron ökade i den statliga sektorn

STATSFÖRVALTNING2023-03-22

Ny statistik från Arbetsgivarverket visar att den totala sjukfrånvaron i statlig sektor ökade under 2022, efter en nedgång under föregående år.

Den totala sjukfrånvaron ökade enligt Arbetsgivarverket från 3,4 procent under 2021 till 3,9 procent under 2022.

Den största ökningen av sjukfrånvaron finns i kategorin sjukfall på två till fem arbetsdagar. Sjukfrånvaron inom denna kategori kategorin ökade från 0,8 till 1,3 procent mellan åren 2021 och 2022. Sjukfrånvaro som är längre än 20 dagar ökade från 1,96 till 2,04 procent.

Jämfört med 2021 har sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män. För män ökade den med 0,4 procentenheter och för kvinnor med 0,7 procentenheter. Bland kvinnor har ökningen av sjukfrånvaron skett främst i de äldre åldersgrupperna. Där ökade sjukfrånvaron med 1 procentenhet för åldersgruppen 50–59 år och med 1,14 procentenheter bland dem som är 60 år eller äldre. Sjukfrånvaron bland män ökade i alla åldersgrupper, framför allt i åldersgruppen 50–59 år.

Ökningen har skett inom alla typer av statliga verksamheter, förutom inom det område som Arbetsgivarverket kallar samhällsskydd och rättsskipning. Inom detta område minskade sjukfrånvaron under 2022 med 0,64 procentenheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA