Sjukvårdsförsäkring blir kongressfråga

ST2020-03-04
I två motioner till förbundets kongress i maj argumenteras för att ST inte ska erbjuda medlemmarna privata sjukvårdsförsäkringar. I andra motioner finns bland annat krav på att förbundet ska arbeta för arbetstidsförkortning och ha ett större fokus på förebyggande arbete mot hot och våld.

När tiden för att motionera till STs kongress i maj löpte ut 26 februari hade 39 motioner kommit in. Alla medlemmar, avdelningar, sektioner och klubbar har rätt att lämna förslag till kongressen om vad förbundet ska göra.

Några av motionerna handlar om medlemsförmåner. ST inom Regeringskansliet anser att ST som fackförbund för offentliganställda bör värna offentliga lösningar och inte teckna privata sjukvårdsförsäkringar för medlemmarna. Förbundet bör inte heller teckna kollektivavtal som innehåller den typen av sjukvårdsförsäkringar, skriver avdelningen i motionen.

ST inom Arbetsförmedlingen är inne på samma linje, och hävdar i sin motion att privata sjukförsäkringar riskerar att skapa A- och B-lag i samhället. ”Vi är medvetna om att flera fackföreningar anammat privata sjukvårdsförsäkringar för sina medlemmar, vi anser att det är fel väg att gå”, skriver avdelningen.

En annan fråga som lyfts i de olika motionerna är arbetstidsförkortning. ST inom Försäkringskassan vill att förbundet verkar för ett långsiktigt mål om 30 timmars arbetsvecka, som ska nås genom en successiv nedtrappning av arbetstiden. Och i en motion från en enskild medlem från ST inom CSN, som avdelningsstyrelsen ställt sig bakom, argumenteras för att förbundet bör ta tillfället i akt och använda den kommande avtalsrörelsen för att ”kräva en generell arbetstidsförkortning”.

Två avdelningar, ST inom Statens institutionsstyrelse, SiS, samt ST inom Kriminalvården, har lämnat in motioner där de begär att förbundet prioriterar frågan om hot och våld på arbetsplatserna högre än i nuläget. ”Vi som avdelning anser att Fackförbundet ST:s insatser på området behöver bli mycket tydligare”, skriver ST inom SiS i sin motion. ST inom Kriminalvården vill att förbundet verkar för att få till utbildningar som rör frågor om hot och våld för fackligt förtroendevalda och skyddsombud.

ST inom Försäkringskassan yrkar i en motion att ST ska ta fram en plan för jämställdhet och arbeta för att få Arbetsgivarverket att ta större ansvar för osakliga löneskillnader kopplade till kön.

Flera motioner berör lönefrågor. En av dem kommer från ST inom Polisen, som vill att ST ska verka för möjligheten att kunna ställa högre krav på arbetsgivare och lönesättande chefer. ”Dessa saknar ofta saknar kunskap i hur löneprocessen går till vid bland annat hanteringen av osakliga löneskillnader och vid löneglidningar”, skriver ST inom Polisen i sin motion.

Motionerna kommer att tas upp på STs kongress 26–28 maj. STs förbundssekreterare Dag Andersson säger till Publikt att styrelsen just nu håller på att gå igenom motionerna för att förbereda sina svar. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.