Skadeståndskrav för mynt är inte preskriberade

MUSEER2023-03-23

De skadeståndskrav som Statens historiska museer riktat mot en före detta anställd som åtalats för att ha sålt mynt som tillhört Myntkabinettet är inte preskriberade. Det slår Högsta domstolen fast i en dom.

Den tidigare anställde vid Myntkabinettet åtalades i december 2018 för grovt häleri. Personen hade enligt åtalet vid sex tillfällen under åren 2009–2013 sålt eller överlämnat mynt som tillhört Myntkabinettet.

När målet togs upp till behandling i tingsrätten avslogs åtalet med hänvisning till att brottet redan var preskriberat. Sedan domen överklagats gjorde hovrätten samma bedömning. Domstolarna ansåg inte att det var visat att en första skadegörande handling – den första hälerigrundande befattningen med mynten – ägt rum efter december 2008. Preskriptionstiden för de aktuella brotten är 10 år.

Statens historiska museer, som är huvudman för Myntkabinettet, överklagade hovrättens dom i den del som gällde skadeståndet.

Nu har Högsta domstolen avgjort ärendet och slår fast att preskriptionstiden för Statens historiska museers fordran ska börja räknas från dagen för försäljningen. Enligt Högsta domstolen saknar det betydelse under hur lång tid den som sålt stöldgodset dessförinnan kan ha haft det i sin besittning.

Domen från Högsta domstolen innebär att skadeståndsanspråket inte var preskriberat när åtalet väcktes och domstolen lämnar därmed tillbaka målet till hovrätten för fortsatt handläggning av skadeståndsdelen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.