Skarp JO-kritik mot kriminalvårdare

KRIMINALVÅRDEN2020-11-24
En kriminalvårdare uppmanade en intagen att ta bort en filminspelning från sin mobiltelefon, utan att det fanns någon laglig grund för en sådan uppmaning. Justitieombudsmannen, JO, är mycket kritisk till agerandet.

En intagen vid en Nyköpingsanstalten filmade med sin mobilkamera när han återkom efter en permission. Sedan en kriminalvårdare uppmanat honom att radera filmen och velat gå igenom hans mobil anmälde han det inträffade till JO.

I sitt beslut konstaterar JO att förutsättningen för att Kriminalvården ska ha rätt att kontrollera en intagens tillhörigheter är att åtgärden bedöms nödvändig för att upprätthålla ordningen eller säkerheten i anstalten. Åtgärden måste dessutom vara proportionerlig. Om myndigheten vill kontrollera en mobiltelefon eller annan digital utrustning måste Kriminalvården ta hänsyn till de särskilda integritetsrisker som uppstår. Kriminalvården får enligt JO inte undersöka föremålet vidare, eller ta del av mer information, än vad som kan anses nödvändigt och proportionerligt i det enskilda fallet.

Om en intagen kommer tillbaka från en permission och har en mobiltelefon med sig som hen inte hunnit lämna ifrån sig är det enligt JO knappast nödvändigt att kontrollera telefonen för att upprätthålla ordningen eller säkerheten i anstalten. JO konstaterar att Kriminalvården inte ska bedriva brottsutredningar. Om det uppstår misstankar om att en intagen har gjort sig skyldig till brott ska ärendet överlämnas till polisen.

Enligt JO saknas det alltså laglig grund för Kriminalvården att begära att en intagen raderar ett visst innehåll i en mobiltelefon. Men det var vad som skedde, vilket JO är mycket kritisk till.

”Kriminalvårdaren har alltså agerat felaktigt när han uppmanat (den intagne) till att vidta en åtgärd som saknar stöd i rättsordningen. Jag är mycket kritisk till (kriminalvårdarens) agerande i det avseendet”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.