Skarp kritik mot Nationalmuseum

STATSFÖRVALTNING2019-11-15
Det finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.

På regeringens uppdrag har Statskontoret analyserat Nationalmuseums interna ledning, styrning och uppföljning. Analysen visar på brister i ledningen och styrningen vid Nationalmuseum. Myndigheten har präglats av ett frånvarande ledarskap, otydliga ansvarsförhållanden och det har saknats viktiga strukturer och arbetssätt.

”Ledningen och styrningen samt de ekonomiska underlagen är inte ändamålsenliga och följer inte de krav som ställs i regelverken. Det innebär att Nationalmuseum inte har kunnat bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt och inte heller hushållat med de skattepengar som myndigheten fått för att bedriva sin verksamhet”, kommenterar Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren i ett pressmeddelande.

Nationalmuseums ekonomiska situation och framtida utmaningar fordrar att myndigheten stärker och utvecklar sin interna ledning, styrning och uppföljning, konstaterar Statskontoret. Därför behöver Nationalmuseum en omstart, för att myndigheten ska få förutsättningar att genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Enligt rapporten behöver Nationalmuseum bygga upp och utveckla sina administrativa strukturer, processer och arbetssätt för att kunna få ut så mycket och så bra verksamhet som möjligt. Myndigheten behöver skapa en centraliserad och professionell administration som genomsyrar och stödjer hela verksamheten. Statskontoret pekar också på brister i de ekonomiska underlag som Nationalmuseum lämnar till regeringen. Underlagen behöver bli mer transparenta, tillförlitliga, fullständiga och begripliga.

Nationalmuseums förvaltningskultur behöver utvecklas för att stärka förståelsen för vad det innebär att arbeta i statlig förvaltning, konstaterar Statskontoret. En viktig utgångspunkt för arbetet är att skapa en samsyn om uppdraget, så att alla drar åt samma håll.

Nationalmuseums ekonomi

Under 2019 har Nationalmuseum redovisat stora underskott och höga fasta kostnader. I statsbudgeten har regeringen föreslagit att myndigheten får ytterligare 52 miljoner kronor för 2019. Orsakerna till de ekonomiska svårigheterna är bland annat ökade kostnader efter en renovering och lägre intäkter än beräknat. Enligt Nationalmuseum täcker kompensationen för fri entré-reformen inte kostnaderna.

Källa: Statskontoret

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.