Skärpt arbete mot korruption

STATSFÖRVALTNING2020-12-11
Statskontoret får regeringens uppdrag att motverka korruption inom statliga myndigheter enligt en särskilt framtagen handlingsplan. Dessutom ska ett stöd för analys av korruptionsrisker tas fram.

Handlingsplanen mot korruption i offentlig förvaltning innehåller bland annat ett antal principer som ska vägleda myndigheters arbete mot korruption. Enligt uppdraget ska Statskontoret arbeta för att handlingsplanen får genomslag vid myndigheterna, bland annat genom att utveckla stöd för ett strukturerat arbetssätt mot korruption.

”Korruption skadar människors förtroende för institutionerna och riskerar att urholka rättsstatens legitimitet. Med utgång i handlingsplanen tar regeringen nu ett nytt och viktigt steg för arbetet mot korruption i offentlig sektor”, konstaterar civilminister Lena Micko, S, i ett pressmeddelande.

Handlingsplanen riktar sig framför allt till de statliga förvaltningsmyndigheterna, men rör även statligt ägda bolag. Handlingsplanen kan också vara en del av det arbete mot korruption som bedrivs i kommuner, regioner och kommunala bolag.  

Statskontoret får även i uppdrag att inrätta ett forum för samverkan där Brottsförebyggande rådet, Ekonomistyrningsverket, Polismyndigheten, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ska ingå. Forumet ska bland annat involveras i att utveckla arbetssätt mot korruption, identifiera kunskapsluckor och generera uppslag på nya studier eller andra informationsinsatser. Andra aktörer ska också ges möjlighet att medverka, Det gäller till exempel Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som enligt regeringen har en betydelsefull roll för att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Statskontoret ska lämna en första lägesbild över myndigheternas arbete mot korruption i juni 2021. I slutredovisningen 31 december 2023 ska Statskontoret också redovisa om det finns behov av ytterligare åtgärder, till exempel författningsändringar, för att utveckla arbetet ytterligare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.