Korruptionsplan döms ut av professor

KORRUPTION2021-02-04

Regeringens nyligen beslutade nationella handlingsplan mot korruption döms ut i en debattartikel av professor Claes Sandgren. Den innehåller ingen plan, ingen handling och den är inte nationell, skriver han.

Den beslutade planen mot korruption ska genomföras av Statskontoret och omfattar dem som arbetar inom den statliga förvaltningen, konstaterar Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt och tidigare ordförande i Institutet mot mutor, i en debattartikel i Dagens Nyheter. Men, enligt Claes Sandgren är uppdelningen mellan statlig förvaltning och andra aktörer förlegad. Privatiseringen, decentraliseringen och samverkan mellan offentligt och privat har skapat en ”hybridisering” där offentligt och privat har glidit samman, skriver han. En plan mot korruption och annat maktmissbruk borde därför omfatta alla organ med maktställning:

”Även de statligt helägda bolag som fått ett samhällsuppdrag bör ingå i en plan mot korruption. Postnord, Samhall, Sveaskog, Svenska Spel, Swedavia Airports, Systembolaget och Teracom Group med flera borde ha lika strikta krav på sina anställdas integritet som de krav som ställs på dem som arbetar inom förvaltningen”, skriver Claes Sandgren i DN.

Han pekar på att det civila samhället får cirka 15 miljarder kronor årligen i stöd. Staten borde också kontrollera att de organisationer som får bidrag fördelar detta utan maktmissbruk och fusk, skriver han i debattartikeln.

Han pekar också ut den offentliga upphandlingen som ett riskområde för korruption:

”Enligt EU-barometern 2019 uppfattas visserligen korruptionen vara låg i Sverige, men tre av tio företag ”tror” dock att de under de tre senaste åren förlorat en offentlig upphandling på grund av korruption. Den kommunala upphandlingen genomförs i betydande omfattning av de kommunala bolagen, som styrs av politiker och tjänstemän som har uppdrag även i organ som granskar upphandlingen”, skriver han.

Claes Sandgren anser att det behövs en konkret och operativ handlingsplan, värd namnet, som är inriktad mot maktmissbruk. En sådan plan bör utarbetas gemensamt av staten, regionerna och kommunerna i samråd med andra aktörer, som näringslivet och det civila samhället.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA