Skattesystemet motverkar jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET2023-05-22

De senaste årtiondenas ändringar i skattesystemet har inte tagit hänsyn till hur kvinnor och män påverkas. Det visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt Jämställdhetsmyndighetens bedömningar bidrar skattesystemet till inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

”Lägre skatt på näringsinkomster och kapital, plattare skatter och ökad moms har bidragit till att gruppen män har fått större skattesänkningar än gruppen kvinnor. Skattesystemet behöver gå igenom en reform där effekterna på jämställdheten också tas med i utformningen”, understryker analyschefen Peter Vikström i ett pressmeddelande.

Ett uttalat syfte med skattesystemet har sedan länge varit att jämna ut ekonomiska förutsättningar. Men enligt rapporten har den rollen minskat över tid beroende på att skatter för ränteinkomster, aktieutdelningar eller andra kapitalinkomster har minskat. Eftersom män har högre kapitalinkomster och inkomster från näringsverksamhet i genomsnitt jämfört med kvinnor har de gynnats av de lägre skattesatserna. Kvinnors andel av inkomster från ränta och utdelningar var 28 procent år 2019.

”Jämställdhet har sällan diskuterats när Sverige har genomfört skattereformer. Vi ser dock att ekonomiska beslut tydligt påverkar kvinnor och män på olika sätt. Skattepolitiken har ofta varit inriktad på att främja tillväxt, men perspektivet jämställdhet har inte alls vägt lika tungt, betonar Peter Vikström.

Inkomstgapet mellan kvinnor och män har enligt rapporten legat oförändrat på ungefär 20 procent de senaste 20 åren. Då ingår löner och andra arbetsinkomster, liksom kapitalinkomster och bidrag. Skattereformerna har i flera studier och rapporter konstaterats vara en viktig orsak till könsskillnaderna i ekonomin. Ett exempel är enligt Jämställdhetsmyndigheten borttagandet av värnskatten för höginkomsttagare år 2020. Fyra av fem av de som då fick en skattesänkning var män.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA