Skatteverket begär ökade anslag

SKATTEVERKET2023-03-16

Skatteverket begär en halv miljard kronor mer i förvaltningsanslag för nästa år. Pengarna behövs för att bekämpa ekonomisk brottslighet och missbruk av välfärdssystem samt till en omfattande förnyelse av it-systemen, enligt myndigheten.

I sitt budgetunderlag för 2024–2026 gör Skatteverket bedömningen att myndigheten inte längre klarar sitt uppdrag med tillräckligt hög kvalitet. Exempelvis har tvingande prioriteringar inneburit att kontrollverksamheten har försvagats. ”Vi närmar oss kontrollnivåer som inte är rimliga för att kunna bibehålla förtroendet och minska skattefelet”, skriver myndigheten i budgetunderlaget.

Myndigheten framhåller att kontrollen av stora företag är otillräcklig, vilket gör att skattebasen riskerar att erodera. Storföretagen står för omkring 40 procent av den totala skatteintäkten.

Andra problemområden är det internationella informationsutbytet, samarbetet med kommuner och myndigheter för att komma åt brottslighet samt Skatteverkets roll som beredskapsmyndighet. Därtill krävs stora investeringar, cirka 750 miljoner kronor under sex till sju år, i förnyelse av it-system och ökad digitalisering med användning av AI och maskinell inlärning.

En stor förändring som myndigheten begär extra resurser till är en ny betallösning som ska ersätta skattekontot. Nuvarande system utvecklades på 1990-talet och har enligt myndigheten nått slutet av sina livscykler.

När det gäller brottsbekämpning vill Skatteverket se en nivåhöjning med 50 miljoner kronor för att utveckla verktyg och förmågor hos personalen för att hindra och störa kriminalitet och gängbrottslighet, bland annat i form av utnyttjande av företag och föreningar i brottsverksamheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA