Skolmyndigheter delar kontor

SKOLVERKET2022-09-12

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har öppnat ett gemensamt kontor i Härnösand. Det är det första av tio gemensamma arbetsplatser som de två myndigheterna ska inrätta på olika orter i landet.

Syftet med att öppna gemensamma kontor för Skolverket och SPSM är enligt ett pressmeddelande att möjliggöra bättre samarbete och mer dialog mellan myndigheterna och ansvariga inom skolan om vad som behövs för att fler barn och elever ska nå målen.

Vid det nya Härnösandskontoret ska det föras regelbundna och framåtsyftande så kallade kvalitetsdialoger med skolhuvudmän från bland annat Jämtlands och Västernorrlands län. Dialogerna ska enligt pressmeddelandet ge huvudmännen stöd för deras planering, analys och utveckling av skolan, och ta avstamp i framgångsfaktorer som forskning och erfarenheter visat leder till kvalitet.

Under de närmaste tre åren räknar de två myndigheterna med att tillsammans kunna träffa alla Sveriges cirka 2 800 skolhuvudmän.

”För att fler barn och elever ska lyckas i skolan behöver kvaliteten i förskola och skola stärkas. Nu när vi finns här i Härnösand kommer vi närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen”, framhåller Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i pressmeddelandet.

Skolverkets och SPSMs nya kontor

Gemensamma regionala kontor kommer under 2022 att etableras i Härnösand, Malmö och Luleå .

Under 2023 flyttar myndigheterna ihop även i Umeå, Gävle, Växjö och Örebro.

Sist ut är Göteborg och Linköping under 2024.

Det kommer även att inrättas ett gemensamt regionalt kontor i Skolverkets lokaler i Solna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.