Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.
Bild: Skolverket
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Skolmyndigheter öppnar kontor i Malmö

SKOLVERKET2022-11-28

I dagarna har Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, invigt sitt andra gemensamma kontor. Det nya Malmökontoret ska ge möjlighet till djupare dialog med skolhuvudmän i Skåne, framhåller Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Skolverket fortsätter att regionalisera sin organisation genom att öppna kontor på ett antal orter i landet. Först ut var Härnösand, och nu är det dags för Malmö. Satsningen ska enligt ett pressmeddelande skapa möjlighet till bättre samarbete och mer dialog mellan myndigheterna och skolhuvudmännen om vad som behövs för att fler barn och elever ska utvecklas och nå målen i skolan.

Det utökade samarbetet kommer enligt Skolverket rent praktiskt att innebära regelbundna och framåtsyftande kvalitetsdialoger tillsammans med skolhuvudmännen i Skåne. Dialogerna ska vara ett stöd i huvudmännens planering, analys och utveckling av skolan, och ta avstamp i framgångsfaktorer som forskning och erfarenheter visat leder till kvalitet i skolan.

”För att fler barn och elever ska lyckas i skolan behöver kvaliteten i förskola och skola stärkas. Nu när vi finns här i Skåne kommer vi närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen”, kommenterar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson öppnandet av det nya kontoret i pressmeddelandet.

Myndigheternas gemensamma kontor ska också på sikt fungera som ett forum och en knutpunkt där huvudmän och andra aktörer kan utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla kunskap om framgångsrika metoder och arbetssätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.