Bild: Mostphotos

Skolverket lokaliserar nya tjänster till Härnösand

SKOLVERKET2022-06-23
Skolverket kommer inte att omlokalisera några tjänster inom verksamheten för lärarlegitimation till Härnösand, vilket en statlig utredning föreslagit. I stället kommer myndigheten att lokalisera ett antal nyinrättade tjänster till staden.

Nyligen beslutade regeringen att omlokalisera sammanlagt 35 tjänster från Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket till Härnösand.

Beslutet föregicks av en statlig utredning som föreslog att delar av Skolverkets verksamhet kopplad till lärarlegitimationer skulle omlokaliseras till Härnösand, något som Skolverket var starkt kritiskt till i sitt remissvar. Myndigheten menade att det skulle leda till längre handläggningstider, vilket i slutändan skulle drabba landets lärare och elever.

Regeringens beslut innebär att Skolverket ska omlokalisera motsvarande 15 heltidstjänster till Härnösand, men enligt generaldirektör Peter Fredriksson kommer inte lärarlegitimationsverksamheten att beröras. Sedan utredningen om omlokalisering till Härnösand gjordes har Skolverket fått utökade uppdrag av regeringen. Bland annat ska myndigheten ta fram ett professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare med en nationell struktur för kompetensutveckling samt ett nationellt meriteringssystem. Dessa uppdrag kommer att kräva att nya tjänster inrättas.

– Det vi ser framför oss är att den här nya verksamheten kan lokaliseras till Härnösand. De tjänsterna kommer vi att rekrytera utifrån, vilket innebär att inga befintliga tjänster behöver omlokaliseras, säger Peter Fredriksson.

Det är en lösning som han ser som oproblematisk i förhållande till det utredningen föreslagit.

– Att flytta delar av lärarlegitimationsverksamheten hade däremot medfört problem, eftersom det på kort sikt hade förvärrat ett av svenska skolans största problem – bristen på legitimerade lärare.

Ser du något bekymmer med att ni inte följer utredningens förslag?

– Nej. Vi har ju fört en dialog med uppdragsgivaren och jag har inte alls uppfattat att det finns några problem med detta.

Även Kammarkollegiet och Socialstyrelsen var mycket kritiska till utredningen när den presenterades i juni 2019.

Ett av utredningens förslag var att Kammarkollegiets verksamhet för tolk- och översättarfrågor skulle omlokaliseras till Härnösand, vilket myndigheten kraftigt motsatte sig i sitt remissvar. ”Utredarens framställning av verksamheten är skissartad och behäftad med faktafel”, menade Kammarkollegiet och poängterade att utredningen därför utgjorde ”ett bristfälligt underlag för regeringens omlokaliseringsbeslut”.

På ST inom Kammarkollegiet var förvåningen därför stor när regeringen i början av juni beslutade att myndigheten ska omlokalisera motsvarande minst fem heltidstjänster till Härnösand, berättar avdelningens ordförande Lisa Ericson:

– Vi blev tagna på sängen. Med tanke på myndighetens remissvar hade vi inte förväntat oss detta.

Enligt henne står myndighetsledningen fast vid kritiken som framfördes i remissvaret.

– Men nu finns ett beslut som vi får rätta oss efter.

Det innebär att det är fem tjänster vid den av utredningen utpekade avdelningen som kommer att omlokaliseras.

– Det är den enheten som berörs, men det är ännu inte klart exakt vilka tjänster, säger Lisa Ericson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.