Skolverket kritiseras för brister i skolstatistik

SKOLVERKET2022-11-16

Det finns brister i den statistik från Skolverket som ligger till grund för fördelningen av resurser och som ska hjälpa elever att välja skola, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.

Skolverket har ansvar för att informera och sprida kunskap om skolväsendet, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Myndigheten tar därför fram stora mängder statistik, som bland annat används som grund för skolval, fördelning av resurser samt uppföljning, utvärdering och forskning på skolområdet.

Enligt Riksrevisionens granskning håller delar av den här statistiken inte tillräckligt hög kvalitet. Bristerna gäller framför allt statistik som ska hjälpa elever och vårdnadshavare att välja skola, samt statistik som används när staten fördelar extraresurser till skolhuvudmännen för att öka likvärdigheten.

Granskningen visar också att Skolverket inte i tillräckligt stor utsträckning följer upp vilken statistik som efterfrågas av användarna och att regeringen i sin tur inte följer upp att Skolverket uppfyller sitt statistikuppdrag.

”Regeringen har varit för passiv i sin uppföljning av Skolverkets statistikansvar. En regelbunden uppföljning på övergripande nivå kan göras utan att regeringen gör intrång på Skolverkets oberoende ställning som statistikansvarig myndighet”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg granskningens slutsatser i pressmeddelandet.

Enligt Riksrevisionen behöver Skolverket genomföra ett utvecklingsarbete, bland annat av den statistiska modell som ligger till grund för de så kallade Salsa-värdena. Salsa-värdena används för att informera elever och vårdnadshavare om grundskolors betygsgenomsnitt i årskurs nio.

”Delar av statistiken för till exempel skolval eller fördelning av resurser för att öka likvärdigheten måste kvalitetssäkras och kommuniceras bättre”, understryker Riksrevisionens projektledare Christer Gerdes i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA