Skrift ska ge stöd i arbetet mot korruption

KORRUPTION2022-10-10

En ny skrift från Statskontoret ska ge myndigheterna stöd i deras arbete mot korruption. Den ger bland annat praktiska råd om hur arbetet med att identifiera risker kan bedrivas.

I en promemoria ger Statskontoret myndigheterna ett utförligt stöd kring hur de kan organisera och genomföra insatser för att identifiera risker för korruption. Texten är ett kunskapsunderlag, men ger också praktiska råd om hur myndigheter kan planera och genomföra insatser för att identifiera risker.

Enligt Statskontoret finns det inte någon specifik modell för att identifiera korruptionsrisker som passar alla myndigheter. Däremot räknar myndigheten upp några grundläggande moment för arbetet – planering och förberedelse, kartläggning av verksamheten, samtal med personalen och sammanställning av underlag.

Enligt promemorian måste arbetet mot korruption bygga på en bred syn på vad korruption är och vilka typer av företeelser man vill förebygga. Statskontoret vill att arbetet ska utgå från regeringens definition, som innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra.

Det centrala för hela riskanalysprocessen är enligt Statskontoret att arbeta med att identifiera risker. En viktig utgångspunkt för det arbetet är en bred förståelse för vad som är korruption. Men arbetet behöver enligt promemorian också utgå från en nyanserad förståelse för vilka faktorer som kan leda till korruption. Riskerna påverkas av organisatoriska faktorer, kunskap om statstjänstemannarollen och en verksamhets interna kultur, och är därmed inbäddade i varje verksamhets specifika sammanhang.

Det är enligt Statskontoret viktigt att involvera chefer och medarbetare i arbetet, eftersom det blir mer träffsäkert om det ges goda möjligheter till samtal om risker. Exakt hur en myndighet ska gå till väga behöver varje myndighet avgöra utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, skriver myndigheten i promemorian.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA