Bild: Getty Images

Skyddsombud anmäler digital arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-05-06

Kan dålig digital miljö klassas som ett arbetsmiljöproblem? Den frågan vill skyddsombuden på Arbetsförmedlingen utreda. De har nu anmält problemen till Arbetsmiljöverket – som snart kommer med sitt beslut.

”Det är som att vara instängd i en mardröm där problemen aldrig tar slut.”

”Att ständigt behöva kompensera för bristerna i systemen tar verkligen på krafterna.”

”Det är som att vara fast i en dålig film. Driftstörningarna blir allt vanligare och allt mer omfattande.”

Det är några av de många kommentarer från medarbetare på Arbetsförmedlingen som fångats upp under arbetet med att ringa in problemen med myndighetens digitala miljö.

Sedan 2018 har huvudskyddsombuden Mattias Gustafsson och Christer Hansson drivit frågan, som de klassar som ett arbetsmiljöproblem. I fokus står driftstörningarna – de tillfällen när medarbetarna inte kan använda it-systemen och därmed inte heller kan utföra sitt arbete.

– Och då kompenserar medarbetarna för det. Det är inte uttalat, men det blir så. Våra medarbetare värnar kunderna och vill att arbetstagarna ska få sina pengar i tid. Därför ser de till att fixa det, säger Mattias Gustafsson.

Men det får konsekvenser.

– Medarbetarna får jobba snabbare, dra in på raster, äta fortare, jobba obetalt på kväll och morgon. I extremfallen stå över att gå på toa för att de måste hinna med ett ärende.

Även om problemen lyftes 2018 formaliserades processen först i fjol, berättar Mattias Gustafsson. Utöver driftstörningarna handlar det enligt honom om system som är inte är uppbyggda på ett användarvänligt sätt, eller som fungerar dåligt med varandra. Förra året lade huvudskyddsombuden fram ett formellt krav till arbetsgivaren om att undersöka den digitala arbetsmiljön.

Svaret de fick var ”en bit på vägen”, men inte bra nog, anser Mattias Gustavsson. I mitten av mars vände de sig därför till Arbetsmiljöverket med en så kallad 6:6a-anmälan.

– Vi har fått alldeles för många vittnesmål om hur det är att vara människa i de här systemen. Det vore fel att inte agera på det då. Vi behöver vara tydliga mot arbetsgivaren och säga: ”Ni måste undersöka det här”. Det är första steget. Sedan vill vi självklart ta reda på vilka risker det finns och vilka åtgärder som krävs, säger Mattias Gustavsson.

Inför sin anmälan till Arbetsmiljöverket skickade huvudskyddsombuden också ut en enkät till Arbetsförmedlingens 79 enhetsskyddsombud i hela landet. Av de 72 svarande uppgav 64 procent att chefen saknar en rutin för att informera om driftstörningar, 86 procent att cheferna inte undersöker konsekvenserna av störningar och 76 procent att det saknas dialog om övertid när arbetet hopar sig.

Mattias Gustafsson ser digitaliseringen som en stor vit fläck ur arbetsmiljösynpunkt. Medan det i verkstäder och på byggarbetsplatser finns åtskilliga föreskrifter saknas de helt vad gäller digital miljö, menar han.

– Men man kan inte underskatta den digitala arbetsmiljön. Det tycker vi är en brist hos Arbetsmiljöverket och något vi vill lyfta i och med det här, säger Mattias Gustafsson.

Han betonar att skyddsombuden, trots anmälan, har en god relation med arbetsgivarsidan. Det håller Anders Liif, som är tillförordnad HR-direktör på Arbetsförmedlingen, med om.

Däremot delar Anders Liif inte uppfattningen om att myndigheten inte tagit bristerna på allvar.

”Vi har en bra dialog och samverkan med våra fackliga organisationer och skyddsorganisationen, men just i den här frågan har vi inte riktigt samma uppfattning. Vi jobbar systematiskt med den digitala arbetsmiljön och vi har åtgärder kopplat till det”, skriver han i ett mejl till Publikt.

I övrigt vill Anders Liif vänta med att kommentera saken.

”Det är en pågående inspektion och Arbetsmiljöverket har gjort ett verksamhetsbesök hos oss. Vi tar det här på allvar förstås, men nu pågår en utredning och jag tycker vi får avvakta och se vad Arbetsmiljöverket kommer fram till”, skriver han.

Enligt Mattias Gustafsson ska Arbetsmiljöverkets beslut komma någon gång i mitten av maj.

Vad gör ni om Arbetsmiljöverket inte går på er linje?

– Håller de med oss får vi återigen kroka arm med arbetsgivaren för att hitta vägar framåt. Får vi inte medhåll kan vi ändå inte släppa det. De här rösterna är ju fortfarande verklighet, så då får vi hitta andra sätt att komma vidare, säger Mattias Gustafsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA