Skyddsombud kräver beväpnade poliser på passexpedition

POLISEN2022-06-09
Ett skyddsombud på Polisen i Järva kräver att det ska finnas två beväpnade poliser på plats när passexpeditionen på polishuset i Rinkeby har öppet. Arbetsgivaren anser att en beväpnad polis är tillräckligt, men det är alltför riskfyllt, menar skyddsombudet. Nu är Arbetsmiljöverket inkopplat.

De utökade öppettiderna på passexpeditionen i polishuset i Rinkeby i norra Stockholm har medfört arbetsmiljörisker för passhandläggarna, enligt huvudskyddsombudet i lokalpolisområdet.

Att öppettiderna har förlängts för att kapa de långa passköerna innebär att handläggare arbetar på tider då det saknas beväpnade poliser i nära anslutning till expeditionen, vilket skyddsombudet har krävt att arbetsgivaren åtgärdar.

Polismyndigheten konstaterar i sitt beslutsunderlag rörande säkerheten på passexpeditionerna att polisstationer kan bli mål för attacker och att anställda som hanterar passansökningar kan behöva hantera efterlysta personer, psykisk ohälsa och våldsamma beteenden.

Myndigheten anser också att det behövs beväpnad polis på plats när passexpeditionen i Rinkeby är öppen, men anser att en person är tillräckligt.

Den uppfattningen delar inte skyddsombudet. Tvärtom skapar beslutet att endast sätta in en beväpnad polis nya arbetsmiljöproblem i form av riskfyllt ensamarbete, skriver skyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren har dock inte för avsikt att möta skyddsombudets krav på två beväpnade poliser. I sitt svar till skyddsombudet understryker Polismyndigheten att den beväpnade medarbetaren arbetar i nära anslutning till kollegorna på passexpeditionen och att hen kan tillkalla förstärkning vid allvarliga hot.

Den beväpnade polisen ska inte heller lämna polisstationen, som har ett omfattande skalskydd, om det finns allvarliga risker, skriver arbetsgivaren.

Skyddsombudet delar dock inte Polisens bedömning av situationen och har därför skickat en begäran om åtgärder till Arbetsmiljöverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.