Bild: Getty Images

Socialförsäkringens andel av BNP minskar

SOCIALFÖRSÄKRINGEN2024-06-11

Socialförsäkringen tar allt mindre andel av den svenska bruttonationalprodukten, BNP, visar Försäkringskassans senaste statistik. Under förra året var socialförsäkringens andel av BNP den lägsta på 25 år.

Trots att kostnaden för socialförsäkringen ökar varje år minskar andelen av BNP sedan början av 2000-talet. En orsak är enligt Försäkringskassan de minskande utgifterna för sjukförsäkringen, främst beroende på minskad sjukfrånvaro och skärpta regler.

”Vi ser också att demografiska förändringar har påverkat utgifterna för socialförsäkringen över tid. Antalet födda barn var under 2023 det lägsta på 20 år vilket bland annat gjort att antalet dagar med föräldrapenning minskat liksom utgifterna för barnbidrag”, betonar analytikern Ulrik Lidwall i ett pressmeddelande.

Statens kostnader för socialförsäkringen ligger stadigt på cirka 20 procent av statens utgifter. Kostnaderna ökade snabbare under pandemin, men under 2023 märks enligt statistiken en nedgång i kostnadsutvecklingen, från 246,9 till 242,4 miljarder kronor. Det beror bland annat på att de dramatiskt ökade kostnaderna för sjuklönekostnader och arbetsmarknadsstöd under pandemin återgick till samma nivåer som före pandemin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA